Przestrzeń skąpana w szarości

Przestrzeń jest jednym z pojęć definiujących rzeczywistość, odnoszącym się do wielu aspektów życia człowieka. Jest centrum doświadczenia, tożsamości i widzenia.

Autor

Prestiż

Stosunek człowieka do przestrzeni mieszkalnej można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach: utylitarnej, gdzie spełnia rolę środka zaspokojenia codziennych potrzeb oraz uczuciowej, gdzie mieszkanie jest mikrośrodowiskiem dla użytkownika i jest kształtowane stosownie do preferencji i gustów, jednocześnie stając się częścią osobowości. Nawet w minimalnej przestrzeni występują związki emocjonalne i występuje zjawisko identyfikacji z mieszkaniem, ale oczywiście przeważa podstawa użytkowa. Kluczową rolę w kształtowaniu tej proporcji odgrywa ilość czasu spędzonego w mieszkaniu. Przestrzeń, w której przebywamy nie tylko zaspokaja potrzeby, ale także zmysły. 

Projekt obejmował wiele zagadnień, od zmiany układu funkcjonalnego, po zmianę i dopracowanie rozwiązań technicznych instalacji i przyłączy oraz po najważniejszy aspekt kreacji wnętrza mieszkalnego w taki sposób, aby użytkownicy przestrzeni identyfikowali się z nią, dodając własną osobowość, a przez stworzenie całościowej wizji tła codziennego życia, czuli ze swoją przestrzenią kontakt zarówno psychiczny, jak i socjologiczny.

Katarzyna Utecht

Dziekan Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie. Prowadzi pracownię projektowania wnętrz - www.uk-architekt.pl specjalizacja: projektowanie architektury wnętrz, mebli, form przestrzennych, działalność twórcza: architektura, design, projektowanie wnętrz

Prestiż  
Grudzień 2018