Językowe zanurzenie, czyli angielski dla dzieci

Naukę języka obcego najlepiej zacząć od wczesnego dzieciństwa. Nie trzeba do tego specjalnie przekonywać rodziców, szczególnie języka  angielskiego, który jest w użyciu niemal na całym świecie. Uważa się, że najlepiej wprowadzić naukę obcego języka w pierwszych latach życia dziecka. Maluch będzie się uczył ze słuchu, w łatwy sposób przyswajając słowa, bez  problemu tworząc konstrukcje gramatyczne. Nauka staje się czymś naturalnym.

Autor

Aneta Dolega

Jednak nie każdy rodzic ma czas, czy umiejętności by zająć się edukacją językową swojego dziecka. Ta rola często przypada wychowawcom przedszkolnym.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego mówi o tym, że należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Wynika stąd zatem, że dzieci uczestniczą w zajęciach językowych przede wszystkim po to, by osłuchać się z melodią, brzmieniem, intonacją i rytmem języka obcego. – To prawda – stwierdza Marta Kubik, dyrektor brytyjskiego Przedszkola FUN & MATH. – Kiedy rodzice przedszkolaków pytają, czy posyłanie kilkulatka na kurs językowy ma sens, należy podkreślić fakt, że dzieci w tym wieku dzięki osłuchiwaniu się z językiem przede wszystkim budują fundament dla łatwiejszej nauki w przyszłości. Po drugie mają większą szansę utrwalać poprawną wymowę (oczywiście pod warunkiem, że osłuchują się z prawidłowym wzorcem). Mówi się jeszcze o dobroczynnym wpływie uczenia się języków na mózg, i aktywizowaniu dziecka we wszystkich obszarach rozwoju. Na koniec warto dodać, że dziecko może zwyczajnie nauczyć się aktywnie posługiwać językiem – czyli komunikować, wchodzić w dialog, rozmawiać.

Angielski w przedszkolu i aktywna komunikacja nie jest zatem czymś nieosiągalnym. Celem nadrzędnym w uczeniu się języka jest zdobycie umiejętności porozumiewania się przy jego pomocy z innymi ludźmi. W przypadku dzieci warto pamiętać, że są one nadal na etapie rozwijania kompetencji mówienia w języku ojczystym. Jak pisze Carol Read w swojej (stanowiącej już część kanonu literatury przedmiotu) publikacji „500 Activities for the Primary Classroom”, wielkie znaczenie w aktywizowaniu sprawności mówienia u dzieci ma ich wiek oraz poziom społecznego, poznawczego i emocjonalnego rozwoju. Nauka języka obcego na tym początkowym etapie polega na uczeniu się słówek i całych zwrotów i wyrażeń. Czy zatem można wprowadzić aktywną komunikację na zajęciach angielskiego dla przedszkolaków? – Trzeba – mocno podkreśla Marta Kubik. – Ogromnie ważne jest, by dzieci miały okazję doświadczyć żywego języka, języka, który pozwala osiągnąć sukces komunikacyjny.

Takie pełne zanurzenie się w języku angielskim jest realizowane w Przedszkolu FUN & MATH. – U nas wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim – mówi dyrektorka przedszkola. – Kiedy malujemy – rozmawiamy po angielsku, kiedy gotujemy – rozmawiamy po angielsku, kiedy śpiewamy – śpiewamy po angielsku, kiedy eksperymentujemy – rozmawiamy po angielsku. Jesteśmy w tym konsekwentni i to nas wyróżnia.

Z jakiego powodu jest to tak ważne? – W okresie wczesnego dzieciństwa mózg człowieka jest niejako zaprogramowany na poznawanie języka. Jeśli dzieci rozpoczną naukę przed ukończeniem 4 roku życia mają duże szanse, by oprócz możliwości łatwego kontaktu z ludźmi na całym świecie skorzystały też z daru dwujęzyczności – przekonuje pani Marta. – Ten dar to elastyczność myślenia, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów i bardziej rozwinięte zdolności matematyczne. Mózg dziecka, które każdego dnia ma kontakt z drugim językiem wykonuje ciągłą pracę. W efekcie dziecko zawsze może nazwać rzecz, zjawisko, czy idee na dwa różne sposoby. Z tego daru mogą skorzystać nie tylko dzieci urodzone w rodzinach dwujęzycznych, ale również te które minimum 1/3 dnia są zanurzone w obcym języku. My w naszym przedszkolu im to umożliwiamy. Jasne i przemyślane, cierpliwe i celowe podejście naszych nauczycieli sprawia, że dzieci bardzo szybko zaczynają rozumieć coraz bardziej rozbudowane komunikaty w języku angielskim, który z czasem staje się ich drugim językiem.

Prestiż  
Październik 2021