Zamkowe gawędy historyczne

Autor

Prestiż

Szczecin w okresie Republiki Weimarskiej. Kryzys w rozwoju miasta jest prawie zawsze kwestią oceny, porównania do czasów prosperity. Dobrobyt w przypadku Szczecina miał miejsce na przełomie XIX i XX w. Wraz ze strzałami w Sarajewie skończyła się belle époque, a skutki społeczne i ekonomiczne Wielkiej Wojny dotknęły cały kontynent. W Niemczech nałożyły się na to wydarzenia polityczne, redefiniujące ustrój, system partyjny i kształt terytorialny państwa. Miało to bezpośrednie przełożenie na miejsce Szczecina w strukturze Republiki Weimarskiej, silnie odciskające swoje piętno na latach 1918-1933 i życiu mieszkańców miasta.

Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich, 19 października, godz. 17

Prestiż  
Październik 2021