Poczet cnót niewieścich

„Są cnoty niewieście i męskie. Niewiasta ma swoje funkcje, sprawności, role w życiu społecznym. Mężczyzna ma też swoje role. One są w wielu przypadkach wymienne, ale są też takie, których nie zastąpimy”. – te słowa obecnego Ministra Edukacji wywołały poruszenie i ogólną konsternację ale także stały się… inspiracją. 

Autor

Aneta Dolega

Fotograf Maksymilian Ławrynowicz uczynił cnoty niewieście tematem swojego kolejnego projektu. – Konserwatywne władze naszego kraju serwują swoim obywatelom bardzo kreatywne i oryginalne propozycje oraz wizje naszego społeczeństwa. Jako fotografowi, który rozpoznawalny jest z portretów kobiet szczególnie w sercu zapadło mi pojęcie ugruntowania „Cnót Niewieścich” jako jednego z nadrzędnych celów nowego programu nauczania zaproponowanego przez obecnego Ministra Edukacji. Pomyślałem wtedy, niewieście, czyli jakie? – wyjaśnia autor projektu. – Zaintrygowany poczyniłem dalsze badania, które polegały na przeprowadzeniu sondy wśród osób znanych z konserwatywnych, prawicowych i katolickich poglądów.
Jakie właściwie cechy uważane są za „niewieście” czyli mówiąc wprost – jakimi wartościami powinny według nich kierować się współczesne kobiety. 

Na podstawie badań, fotograf zebrał kilkanaście (my prezentujemy część tego projektu) najczęściej powtarzających się określeń/cech/epitetów, które przedstawił na czarno białych portretach. Do wcielenia się w personifikacje wychwalanych przez polskich konserwatystów kobiecych cech zaprosił mądre i odważne, współczesne kobiety. – Portrety nie pozostawiają wątpliwości, ile wyżej wspomniane „cnoty” mają wspólnego ze współczesnym Polkami – dodaje Maksymilian Ławrynowicz. –  Oto panteon czternastu „Cnót Niewieścich” na miarę naszych czasów, naszego miejsca w świecie i Europie.

Uległość: Lady Perse, profesjonalna, zawodowa domina

Płodność: Anna Mierzwa, aktorka, mama na pełny etat

Młodość: Helena Norowicz, 86-letnia, czynnie pracująca aktorka i modelka

Powab: Karolina Pawłowska, profesjonalna tancerka tańca brzucha

Prestiż  
Styczeń 2022