Jubileusz szczecińskiej szkoły międzynarodowej

Szczecin International School to jedyna szkoła w Szczecinie i jedna z zaledwie pięciu szkół w Polsce, które posiadają uprawnienia IB na 3 poziomach: PYP, MYP i DP, dzięki którym można zdawać maturę międzynarodową. Międzynarodowy program International Baccalaureate wdrażany jest zarówno w szkole podstawowej, jak i średniej. Uczniowie szczecińskiej placówki pochodzą z aż 17 krajów, od 20 lat będąc jej najlepszymi ambasadorami na całym świecie.

Autor

Karina Tessar

Okrągła rocznica SIS, bo tak w skrócie nazywa się szkoła, to okazja do przemyśleń na temat przyszłości edukacji, której rozwój nie tylko leży na sercu każdemu rodzicowi, ale jest też w interesie nas wszystkich. Do rozmowy zaprosiliśmy panią Edytę Czajkowską, dyrektorkę SIS oraz polonistki: Małgorzatę Wesołowską-Nowak, Anetę Płuciennik i Elenę Karczewską.

XXI wiek stawia przed edukacją nowe wyzwania. Przyszli pracodawcy liczą nie tylko na pracownika wykwalifikowanego, ale także pełnego pasji, komunikatywnego, chcącego się rozwijać. Jak spełnić te wymagania?

– Rzeczywiście, kompetencje miękkie są obecnie kluczowe, stawiane niekiedy na równi z umiejętnościami praktycznymi. Rozwijamy je w taki sposób, aby umożliwić naszym absolwentom podejmowanie wyzwań, jakie postawi przed nimi dorosłe życie w dowolnie wybranym kraju – nie musi być to wyłącznie kariera zawodowa. Uczymy transdyscyplinarnie oraz interdyscyplinarnie – brzmi to może skomplikowanie, ale oznacza tylko, że patrzymy na dane zagadnienie z perspektywy różnych dyscyplin. Pozwala to lepiej zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość i przygotowuje do nauki i pracy w globalnej społeczności. Niezależnie od realizowanego tematu, stawiamy na samodzielne myślenie.

Nasi uczniowie to aktywni badacze świata. Kultywujemy dziecięcą ciekawość i rozwijamy ją na kolejnych etapach nauczania. Nieustannie zachęcamy do zadawania pytań: sobie nawzajem, sobie samemu, nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, osobom spoza szkolnej społeczności. Nie uczymy suchych faktów. Kładziemy nacisk na dociekanie, które prowadzi do weryfikacji wiedzy, a nawet prowadzenia własnych badań. Pokazujemy, jak odważnie stawiać pytania, od których przecież zaczynają się wszystkie wielkie idee.

Dla uczniów z pewnością ważne jest zachowanie równowagi między nauką a rozwojem własnych pasji. Czy mają ku temu warunki?

– W SIS dajemy uczniom przestrzeń do odkrywania wzajemnych relacji. W ramach „Community project” realnie wpływają na otoczenie, realizując projekty wynikające z ich empatycznej obserwacji i diagnozy potrzeb środowiska szkolnego, lokalnego lub inicjatyw globalnych. Realizując projekty w ramach projektu „Service as action” uczniowie angażują się w pomoc ludziom i organizacjom. Uczą się przy tym wiele o własnych zainteresowaniach, poznają siebie. Służy temu zwłaszcza ukierunkowany na rozwój osobisty „Personal project”, w ramach którego uczniowie realizują naprawdę wspaniałe pomysły. W tym roku szkolnym Maya i Ania z klasy 6 zorganizowały kiermasz bożonarodzeniowy, a zebrane pieniądze przeznaczyły na schronisko dla zwierząt. Livia i Saya z klasy 8 zebrały środki na zakup masek dla organizacji Caritas, Nikolas i Eric z klasy 6 poprowadzili szkolny konkurs talentów, a Adam i Maria z klasy 10 stworzyli własną grę RPG. To tylko niektóre projekty, a rok szkolny się jeszcze nie skończył!

Jak przyczyniacie się do tworzenia międzynarodowej społeczności w naszym mieście? 

– Nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w licznych inicjatywach, zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych. Jednym z takich działań jest udział przedstawicieli naszej społeczności uczniowskiej w międzynarodowych konferencjach np. Model United Nations, które m.in. odbywają się w Berlinie – BERMUN. W czasie tych spotkań uczniowie wcielają się w rolę ambasadorów różnych krajów, wykorzystując zdobyte umiejętności i wiedzę w praktyce. To, jak i kontakty w życiu prywatnym, z pewnością ułatwia znajomość języków. Dzięki niej świat stoi przed uczniami otworem. Kształcimy wszechstronnie: prawie wszystkie przedmioty wykładane są w języku angielskim, uczymy zarówno języków obcych (niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego oraz polskiego), jak i rozwijamy języki ojczyste naszych uczniów (polski, angielski, niemiecki oraz duński).

Program edukacyjny zapewnia wiedzę i umiejętności niezbędne do zdania międzynarodowej matury, która z kolei daje możliwość kontynuowania nauki na poziomie uniwersyteckim niemal na całym świecie. Do samego programu można dołączyć w 11 klasie (czyli na ostatnie dwa lata nauki na poziomie licealnym). Rekrutacja właśnie się rozpoczęła. Zapraszamy uczniów z całego województwa. W Szczecin International School tworzymy otwartą, kreatywną i wspierającą społeczność międzynarodową.

Dziękuję za rozmowę.

Prestiż  
Kwiecień 2022