Firma z sukcesem i satysfakcją

Tax Lion Grupa Doradcza pomaga w legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców

Zatrudnianie obcokrajowców stało się coraz powszechniejszą praktyką wśród polskich przedsiębiorców. Przepisy dotyczące legalizacji pracy cudzoziemców mogą jednak sprawiać trudności. Jak sobie z nimi poradzić wyjaśnia Marlena Kaczmarek, Head of HR w szczecińskiej kancelarii Tax Lion.

Autor

Prestiż

Odpowiedzialność za proces związany z zatrudnieniem pracownika z innego kraju spoczywa na przedsiębiorcy. Formalności są czasochłonne i wymagają znajomości zawiłych przepisów prawa. Cała procedura często okazuje się być olbrzymim wyzwaniem dla przedsiębiorcy. Przede wszystkim dlatego, że przypadek każdego cudzoziemca trzeba traktować indywidualnie.

– Zatrudnienie cudzoziemców, w założeniu, miało wesprzeć wydajność polskiego rynku pracy, a tymczasem legalizacja pobytu i pracy obcokrajowców wydaje się być procedurą bardzo trudną do zrealizowania w urzędniczym labiryncie. W pełni rozumiemy pojawiającą się wtedy bezsilność i frustrację. Warto zatem ten zawiły proces oddać w ręce ekspertów kancelarii prawno-podatkowej Tax Lion – zapewnia Marlena Kaczmarek.

W ramach legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terenie RP kancelaria oferuje pomoc przy załatwieniu wszelkich niezbędnych formalności.

Analizujemy sytuację pobytową i pracowniczą cudzoziemca, przygotowujemy niezbędne formalności, informujemy o urzędowych procedurach. W ramach stałej współpracy przejmujemy pełną odpowiedzialność za weryfikację wiz, zezwoleń lub oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy, zgodność umów z zezwoleniami lub oświadczeniami o zamiarze powierzenia pracy, przygotowanie i składanie wniosków dotyczących legalizacji pobytu i pracy do właściwych urzędów, realizację obowiązków informacyjnych związanych z legalizacją pobytu i pracy, komunikację z urzędami, weryfikację terminów, nadanie numeru PESEL, założenie profilu zaufanego, składanie wniosków 500+, 300+ itp. Naszą kancelarię wyróżnia przede wszystkim zaangażowanie oraz indywidualne podejście do każdego zgłoszonego przypadku. Co istotne, z powodzeniem współpracujemy z urzędami i instytucjami, które zajmują się wydawaniem dokumentów pracodawcom i cudzoziemcom – Urzędy Pracy, Urzędy Wojewódzkie. Dzięki temu uzyskujemy możliwość otrzymywania właściwych dokumentów w krótszym terminie – dodaje Marlena Kaczmarek.

Bez zalegalizowania pobytu i pracy, zatrudnienie cudzoziemców niebędących obywatelami państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii jest absolutnie nielegalne i niedozwolone. Sankcje za mogą być dotkliwe zarówno dla pracodawcy, jak i samego cudzoziemca. Są to kary finansowe, jak i administracyjne, np. konieczność opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Polski oraz zakaz ponownego wjazdu, konieczność pokrycia przez pracodawcę kosztów przymusowej deportacji albo zakaz dla pracodawcy zatrudniania kolejnych cudzoziemców.

 

Marlena Kaczmarek – ekspert w zakresie szeroko rozumianego prawa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi. W Tax Lion kieruje działami kadr i płac oraz legalizacji. Zajmuje się także coachingiem kariery.

Prestiż  
Czerwiec 2022