Czy pracownicy z Azji to przyszłość dla polskich przedsiębiorców?

„Kto nie idzie do przodu, ten się cofa” powiedział kiedyś J. W. Goethe, a „Wielki słownik języka polskiego” wyjaśniając tę myśl, dodaje: „ten, kto nie podnosi stale swoich kwalifikacji, nie jest dynamiczny i twórczy, coraz mniej znaczy w życiu społecznym”. Polska z rynku pracodawcy stała się rynkiem pracownika. Taka sytuacja cieszy kandydatów do pracy, jednak nie sprzyja polskim przedsiębiorcom.

Autor

Prestiż

Zatrudniani dotąd obywatele Ukrainy i pozostałych sąsiednich krajów nie zaspokajają polskiego rynku pracy. Dlatego nasi klienci obecnie skłaniają się ku pracownikom z Azji. I mają rację, ponieważ obywatele z Dalekiego Wschodu są pracowici, lojalni i zmotywowani – mówi Albin Majkowski, Prezes Zarządu w Tax Lion.

Ta znana szczecińska kancelaria prawno-podatkowej rozwija aktualnie drugą linię biznesową jako agencja pracy AVIRKA HR Agency. Zajmuje się ona m.in. wsparciem klientów w pozyskiwaniu, legalizacji i rozliczaniu płac pracowników z Indii i Filipin.

Doświadczenie w pracy z obywatelami tych krajów zdobyłam przy projekcie Polimery Police. Byłam zatrudniona przez głównego wykonawcę – koreańską firmę Hyundai Engineering i odpowiadałam za procesy rekrutacji, zatrudnienia i zarządzania załogą na budowie. Stąd doświadczenie z procedurami, ale i w kontaktach z obywatelami tych odległych krajów. Są oni świetnymi pracownikami. Zrozumiałam, że są także przyszłością polskiego rynku pracy – stwierdziła Marlena Kaczmarek, dyrektor personalny w kancelarii Tax Lion i agencji pracy AVIRKA HR.

AVIRKA HR pozyskuje pracowników w takich branżach, jak spawalnictwo i offshore, budownictwo, hotelarstwo i gastronomia, opieka medyczna, a nawet IT. Obecnie agencja zaangażowana jest nawet w rządowy projekt, gdzie dostarcza wysokiej klasy spawaczy do projektu offshore. AVIRKA HR zatrudniaperfekcyjnych rekruterów, którzy na miejscu – w Indiach i na Filipinach rozmawiają i weryfikują kandydatów. Są to zatem sprawdzone osoby ze sprawdzonymi kwalifikacjami.

Ponadto zarząd AVIRKA HR powołał do działania fundację HOPE Phillipines, która wspiera samą Ambasadę Filipin w działaniach na rzecz zatrudniania pracowników z tego kraju w Polsce. Dyrektor Marlena Kaczmarek wspiera ambasador Filipin swoją wiedzą w zakresie prawa pracy oraz doświadczeniem w szeroko pojętej dziedzinie HR. Jesteśmy niesamowicie dumni ze współpracyz Panią Ambasador, że darzy nas zaufaniem i szacunkiem. Chcąc kontynuować współpracę na najwyższych szczeblach rządowych obu krajów, jesteśmy w trakcie zawiązywania Polsko-Filipińskiej Izby Gospodarczej. Jej celem jest inspirowanie i wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy obydwoma krajami. Skupiamy się również na wypracowaniu jednolitych, obustronnych porozumień ułatwiających pracownikom z Filipin podejmowanie pracy w Polsce, a polskim przedsiębiorcom dostęp do pracowników – dodaje Edyta May, Prezes AVIRKA HR.

–Wszyscy mamy podobne potrzeby i marzenia. Wszyscy pragniemy czuć się bezpiecznie, chcemy być doceniani, szanowani. Polityka zarządzania różnorodnością, mimo że do Polski trafiła na początku lat 90. wraz z wejściem międzynarodowych koncernów, które otwierały u nas swoje przedstawicielstwa i wprowadzały zachodnie standardy związane z zarządzaniem ludźmi oraz budową kultury organizacyjnej, dziś nie jest już tylko polityką „nice to have”, ale „must”. Starzenie się społeczeństwa polskiego oraz szybkie tempo zmian technologicznych wymuszają na pracodawcach nowe podejście do zarządzania talentami i kadrami w ogóle. Firmy przyszłości to firmy otwarte na różnorodność, oparte na włączającej kulturze organizacyjnej, czerpiącej z niej swoją siłę. Choć z każdym rokiem przybywa firm, które wdrożyły rozwiązania z zakresu zarządzania różnorodnością, wypracowały kierunki działań i własne programy, wciąż jednak nasz rynek pracy potrzebuje pracowników – tłumaczy Marlena Kaczmarek i zaprasza jednocześnie do kontaktu z agencją pracodawców, którzy cierpią na niedobór pracowników.

Marlena Kaczmarek – ekspert w zakresie szeroko rozumianego prawa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi. W Tax Lion kieruje działami kadr i płac oraz legalizacji. Zajmuje się także coachingiem kariery.

Prestiż  
Lipiec 2022