Portret rzeki granicznej

Autor

Prestiż

Götz Lemberg albo Odra. Odra-Cuts. To fotograficzny zapis wędrówki wzdłuż środkowego i dolnego biegu Odry, od ujścia Nysy Łużyckiej do Zalewu Szczecińskiego, stała się wyzwaniem artystycznym Götza Lemberga – urodzonego we Frankfurcie nad Menem, osiadłego w Berlinie artysty, twórcy instalacji świetlnych oraz fotografii, oryginalnych portretów także dwu innych rzek: Haweli i Szprewy. Prezentowany na wystawie portret krajobrazu rzeki granicznej jest spotkaniem z indywidualną wrażliwością twórcy, jego osobistym przekazem poświęconym historii i pamięci, sformułowanym przy pomocy obrazów i artystycznych środków ekspresji.

Szczecin, Muzeum Narodowe, ul. Wały Chrobrego

 

Prestiż  
Lipiec 2022