Wymyślając miasta na nowo

Autor

Prestiż

Wystawa poświęcona Helenie Kurcyusz (1914–1999) – polskiej architektce, urbanistce, malarce, a także animatorce kultury w powojennym Szczecinie. Należała do nielicznego grona osób mających duży wpływ na urbanistyczny kształt miasta i wielu innych miejscowości na Pomorzu Zachodnim, jednocześnie odegrała ogromną rolę kulturotwórczą, angażując się w życie kulturalne i artystyczne regionu, inicjując m. in. powstanie Klubu „13 Muz”. W pamięci wielu szczecinian nadal stanowi ona jedną z wyjątkowych kobiet, które zapisały się nie tylko w historii lokalnej, lecz także ogólnopolskiej.

Szczecin, Muzeum Historii Szczecina, ul. Księcia Mściwoja II 8

 

Prestiż  
Lipiec 2022