Prof. Marian Szamatowicz, prof. Rafał Kurzawa

Mamy marzenie, by rodzicielstwo w Polsce stało się wartością niepolityczną

 

Światowy dzień in vitro obchodzony 2 czerwca był okazją do spotkania dwóch medycznych osobowości – pioniera polskiego leczenia niepłodności, profesora Mariana Szamatowicza, który jako pierwszy w Polsce dokonał udanego zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego oraz współtwórcy rządowego programu refundacji in vitro, Prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii – profesora Rafała Kurzawy.

Autor

Prestiż

Profesor Rafał Kurzawa: Zacznę od wątku osobistego. Pamiętam, jak przyjechał Pan do Szczecina na moją habilitację jako recenzent. To było dla mnie ogromne wyróżnienie.

Profesor Marian Szamatowicz: Również to pamiętam. To był rok 2001, jechałem do Szczecina całą noc. Pamiętna habilitacja i dobry czas, który spędziłem w waszym mieście. Śledzę losy moich uczniów i cieszą mnie ich sukcesy. Mamy w Polsce znakomitych specjalistów w dziedzinie medycyny rozrodu.

R.K.: Zespół pod Pana kierownictwem, który w 1987 r. dokonał przełomowego w Polsce zabiegu zapłodnienia metodą in vitro, to obecnie uznani i sławni eksperci.

M.Sz.: To prawda, profesor Jerzy Radwan, który jako pierwszy w Polsce zaczął pobierać komórki jajowe pod kontrolą USG najpierw przez pęcherz moczowy, a potem bezpośrednio przez pochwę – w tej chwili prowadzi swoją własną prywatną klinikę w Łodzi. Profesor Waldemar Kuczyński, który odpowiadał za andrologię, ma swój własny prywatny ośrodek. Profesor Sławomir Wołczyński, który odpowiedzialny był za sprawy embriologiczne, jest… moim przełożonym! (Kilka lat temu przejął stanowisko po prof. Szamatowiczu – jest kierownikiem Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej w Białymstoku, gdzie zajmuje się diagnostyką i leczeniem niepłodności – przyp. aut.). W moje ślady poszedł także mój syn Jacek.

R.K.: To właśnie m.in. dzięki nim rodzi się w Polsce około 10 tysięcy dzieci z in vitro rocznie.

M.Sz.: Nie prowadziłem nigdy tak szczegółowej statystyki.

Na pewno pierwsze dziecko po in vitro urodziło się w Białymstoku. To jest fakt. Magda przyszła na świat dokładnie 12 listopada 1987 roku w Instytucie Położnictwa i Chorób Kobiecych AM w Białymstoku. Stało się tak nie dlatego, że byłem jakimś specjalnym geniuszem, po prostu zdobyłem wiedzę i miałem możliwości, aby tę nowoczesną metodę wprowadzić. Otaczał mnie bardzo zaangażowany zespół młodych, zdolnych ludzi. Dodam, że nie byliśmy jedynymi, którzy pracowali nad pozaustrojowym zapłodnieniem. Prace nad nim trwały także w stołecznym Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

R.K.: Jakich udzieliłby Pan wskazówek tym, którzy chcą się zająć medycyną rozrodu?

M.Sz.: Trzeba po prostu lubić swój zawód, nieustająco się kształcić i stosować najbardziej nowoczesne metody leczenia. Bo – co podkreślam z całą mocą – niepłodność to choroba, którą można i należy leczyć.

R.K.: Co Pan myśli o polskich szkołach leczenia niepłodności? Bez lukrowania, interesują mnie Pana osobiste przemyślenia.

M.Sz.: Jak wspomniałem wcześniej, mamy wielu wybitnych specjalistów w tej dziedzinie. Wraz z rozwojem nauki i przemysłu mamy obecnie dostęp do bardzo nowoczesnego sprzętu i rozwiązań biotechnologicznych, na przykład USG, przyrządów do wprowadzania plemnika do komórki jajowej, pożywek wykorzystywanych w hodowli zarodków, inkubatorów, badań genetycznych. To niewyobrażalny postęp. Gdy zaczynaliśmy w latach 90., działaliśmy w pionierskich warunkach. Na przykład media do hodowli zarodków musieliśmy początkowo sami przygotowywać. Teraz kliniki leczenia niepłodności mają niemal wszystko, w najlepszej możliwej jakości, dostępne od ręki. Coś, co mnie niepokoi i do czego znowu powracam, to fakt, że niepłodność w Polsce nadal nie jest postrzegana jako choroba. Natomiast my nadal nie mamy spersonalizowanego leczenia i nie mamy nigdy dobrej odpowiedzi na pytanie pacjentów: „Panie doktorze, czy będziemy mieli dziecko?”.

R.K.: A jak Pan ocenia leczenie niepłodności w Polsce?

M.Sz.: W Polsce rodzi się ok. 10 tysięcy dzieci z in vitro rocznie – to chyba najlepsza odpowiedź na to pytanie. Kolejne fantastyczne liczby to urodziny dzieci z Programu Ministerialnego Tuska i Kopacz. W tej chwili to ponad 24 tysiące dzieci. Jakoś nie widzę natomiast wzrostu dzietności, który wynikałby np. z programu 500+.

R.K.: I to można zweryfikować, bo to twarde dane, których się nie da zakłamać. A czy z perspektywy tylu lat coś Pana rozczarowuje?

M.Sz.: Ogromnym rozczarowaniem jest to, że minister zdrowia Konstanty Radziwiłł mija się z prawdą mówiąc, że leczenie metodą in vitro nie ma poparcia społecznego. A są twarde dane, które mówią, że leczenie niepłodności popiera prawie 80% Polaków. Kolejnym moim rozczarowaniem jest Kościół katolicki i jego podejście do leczenia niepłodności.

R.K.: Coś Panu opowiem. Ostatnio moja pacjentka poszła do spowiedzi, bo chciała być matką chrzestną. Powiedziała księdzu, że jest w trakcie in vitro. Ksiądz odpowiedział jej: „to dobrze, powinna pani mieć dużo dzieci”. Następuje zmiana sposobu myślenia tych ludzi.

M.Sz.: Nie umiem tego skomentować, na pewno bardzo bym sobie życzył normalności. Pamiętam jedną homilię, którą wygłosił pewien arcybiskup w czasie świąt wielkanocnych o tym, że w Polsce dzieje się wiele zła. Narkomania, prostytucja i in vitro w Białymstoku, gdzie pod pozorem leczenia zabija się ludzi. Jak wykształcony człowiek może opowiadać takie herezje?

R.K.: A co według Pana mamy jeszcze do zrobienia w temacie in vitro w Polsce?

M.Sz.: Trzeba umożliwić dostęp do in vitro każdej potrzebującej parze. Wszystkie bezsensowne rozwiązania prawne, takie jak zakazy leczenia, ingerencja w procedurę medyczną, uderzają przede wszystkim w ludzi biednych. Ich pragnienia rodzicielskie są tak samo silne jak u ludzi zamożnych, ale bogaci mogą szukać pomocy tam, gdzie chcą. Moim ideałem byłoby w pełni refundowanie leczenie, tak jak w przypadkach chorób onkologicznych. Marzę o tym, aby jeszcze więcej dzieci przyszło na świat dzięki tej metodzie. Żeby w Polsce skończyła się wreszcie dyskusja i wątpliwości. Przecież prawo do posiadania dzieci jest podstawowym prawem człowieka. Odbieranie mu tej możliwości, a w niektórych środowiskach próby karania, są niczym innym jak tylko łamaniem praw. Mieliśmy doskonały program ministerialny, który zbombardowali obecnie rządzący, w zamian oferując… naprotechnologię…

R.K.: … której skuteczności nie można potwierdzić i z której oficjalnie urodziło się kilkadziesięcioro dzieci. Jak to się porówna do dużo ponad 20.000 tysięcy z programu rządowego, odpowiedź nasuwa się samoistnie (wg danych MZ w wyniku programu powstało 27.414 ciąż klinicznych i urodziło się 22.191 dzieci, ale są to dane z dnia 15 lipca 2020 roku, a dzieci rodzą się dalej w wyniku transferów nadal przechowywanych zarodków – przyp. aut).

M.Sz.: Jestem przeciwnikiem finansowania naprotechnologii, bo ta metoda z leczeniem nie ma nic wspólnego. Naprotechnologia kradnie czas reprodukcyjny, pozbawia i ogranicza możliwość pary na późniejsze sztuczne zapłodnienie, bo możliwości jajników są już niewielkie. Jeśli ktoś proponuje leczenie, które nie daje żadnej szansy na ciążę, to postępuje nieetycznie.

R.K.: Moja perspektywa też jest taka, że potrzebujemy rejestru z prawdziwego zdarzenia, który będzie rzeczywiście odpowiadał czy dawał nam dane świadczące o realnej skuteczności leczenia i wszystkim będzie gwarantował w ten sposób bezpieczeństwo i odpowiednią jakość tego leczenia. Taką namiastką był właśnie program ministerialny, bo tam cykle i ciąże były rejestrowane, dlatego wiemy teraz o tych kilkudziesięciu tysiącach urodzeń. To twarde statystyki, których nikt nie podważy.

M.Sz.: Leczenie niepłodności jest obciążone niestety takim grzechem, że lekarze chcą także zarobić. Wiem, że w naszą dziedzinę mocno wkradła się komercja. Są ośrodki, które – mówiąc delikatnie – upiększają dane. Odsetek ciąż po in vitro oscyluje wokół 30%, a każde centrum, które ma wyższe statystyki – mówiąc wprost – naciąga je. Apeluję o uczciwość i etykę w tym zakresie.

R.K.: Ze swojej strony dodam, że chciałbym, by rodzicielstwo w Polsce stało się wartością niepolityczną. By państwo i regulacje prawne zapewniały bezpieczne warunki leczenia osobom mającym problemy z poczęciem potomka, a każda zainteresowana leczeniem osoba mogła samodzielnie decydować, czy i w jakim zakresie chce z pomocy medycyny korzystać. Dziękuję za rozmowę.

 

Prestiż  
Lipiec 2022