Według koncepcji Marca Augé, francuskiego antropologa kulturowego,„nie-miejsca” są przestrzeniami, które definiują współczesną (nie)rzeczywistość, stojąc w opozycji do miejsc kulturowo i antropologicznie zdefiniowanych w czasie i przestrzeni. Zainspirowana tą teorią skrzypaczka Alicja Pilarczyk wysnuła refleksję dotyczącą własnego życia pełnego pędu, podróży między koncertami, koniecznością utrzymywania bliskich relacji przez Internet oraz poczuciem samotności, które towarzyszy jej mimo licznie poznawanych każdego dnia ludzi. Dzięki interpretacji tematu zagubionej tożsamości miejsc („nie-miejsc”) powstała specyficzna forma koncertu, balansująca na granicy teatru, opery i performance’u.

Szczecin, Trafostacja Sztuki, ul. Świętego Ducha 4, 24 października 2022

 

Prestiż  
Październik 2022