„Siedemdziesiątka” Szczecińskiej Izby Adwokackiej

Adwokat – od łacińskiego advocatore, czyli wzywać na pomoc. I dla wielu jest właśnie kimś, kto gasi prawne pożary, pozwala przejść przez gęstwiny przepisów, znajduje rozwiązania, jest pomocną dłonią wyciągniętą w nieszczęściu, czasami nawet przysłowiową ostatnią deską ratunku. Dla innych „papugą” z dobrym „gadanym”, który sprytnie potrafi wyciągnąć z opresji oraz reprezentantem popularnego i opłacalnego zawodu. Ale to także strażnik praw i wolności obywatelskich oraz porządku prawnego zapisanego w Konstytucji RP. Adwokaci ze stolicy Pomorza Zachodniego w październiku obchodzą 70-lecie działalności szczecińskiej palestry.

Autor

Dariusz Staniewski

Historia szczecińskiej adwokatury po II wojnie światowej rozpoczyna się od przyjazdu do stolicy Pomorza Zachodniego osoby niezwykle ważnej dla tego środowiska – mecenas Romana Łyczywka.

– 5 lipca 1945 roku Piotr Zaremba został pełnomocnikiem rządu RP na Szczecin. Zaproponował wtedy swojemu przyjacielowi ze szkoły w Poznaniu a mojemu ojcu Romanowi stanowisko radcy prawnego Zarządu Miasta. Równolegle z pełnieniem tej funkcji ojciec otworzył pierwszą kancelarię adwokacką przy ulicy Rayskiego. We wrześniu 1945 roku wniósł do Sądu Grodzkiego pierwszy pozew cywilny w historii powojennego szczecińskiego sądownictwa. Sprawę wygrał – wspomina mecenas Włodzimierz Łyczywek, wieloletni dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej i członek Naczelnej Rady Adwokackiej, odznaczony (jako jedyny żyjący szczeciński adwokat) Wielką Odznaką Adwokatura Zasłużonym.

Czego dotyczył pierwszy cywilny proces w powojennym Szczecinie? Sprawa toczyła się w sądzie grodzkim. Roman Łyczywek reprezentował kupca Józefa W., który walczył o kawiarnię „Europa” na rogu al. Piastów i ul. Krzywoustego (potem była w tym miejscu m.in. Restauracja Ryska, a dziś funkcjonuje w tym miejscu lokal sieci KFC).

„Lokal faktycznie był zajęty przez międzynarodową grupę maruderów. Ówczesny komornik p. Dawid musiał lokal odebrać przy pomocy wojska” – pisał mec. Roman Łyczywek w swoich wspomnieniach.

Na mocy wyroku pozwani mieli opuścić lokal i zwrócić Józefowi W. poniesione koszty: sądowe – 52 zł i adwokackie 135 zł.

Ale jego klient w końcu uciekł na Zachód i lokal prowadził już kto inny.

Trudne lata

Pod koniec 1945 roku w Szczecinie pojawiło się kilku innych adwokatów. Wszyscy podlegali pod Izbę Adwokacką w Gdańsku. I tak było do 1951 roku, kiedy powstała Szczecińska Izba Adwokacka. Uznaje się, że od tej chwili oficjalnie swoją działalność rozpoczęła powojenna szczecińska palestra. Wtedy skupiała ona 51 adwokatów, w tym dwie kobiety oraz trzech aplikantów. A były to bardzo ciężkie lata – okres stalinowskich „błędów i wypaczeń”. Wyznacznikiem polityki partii komunistycznej wobec adwokatury w początkach PRL stał się cytat z W.I. Lenina: „adwokatów należy brać w jeżowe rękawice i trzymać w stanie osaczenia, w przeciwnym razie ta inteligencka hołota często bruździ”

- Okres stalinowski był ciężkim czasem dla adwokatów w całym kraju, nie tylko w Szczecinie. Odbywały się liczne komisje weryfikacyjne, które decydowały, czy ktoś mógł lub nie mógł być adwokatem. Chodziło przede wszystkim o zlikwidowanie tych niepokornych. Oczywiście były to decyzje polityczne. Powstały też zespoły adwokackie, których zadaniem było nie tylko skolektywizowanie adwokatów, czyli wprowadzenie adwokackich kołchozów, ale też inwigilowanie ich członków. Adwokatom utrudniano właściwe wykonywanie obowiązków, spotykały ich liczne represje polityczne np. mój ojciec przesiedział trzy miesiące w szczecińskim areszcie przy ulicy Małopolskiej pod zarzutem rzekomego szpiegostwa na rzecz Francji. To był odprysk głośnej wtedy sprawy i procesu Robineau – konsula Francji w Szczecinie, który został oskarżony o szpiegostwo – mówi mec. Łyczywek.

Od opinii wystawianych przez funkcjonariuszy partii lub Urzędu Bezpieczeństwa zależała przyszłość adwokata i to nie tylko zawodowa. W archiwach zachowała się część takich dokumentów. Niektóre są wręcz groteskowe. Ale w latach 50. ubiegłego wieku mogły złamać życie.

„Częsty bywalec lokali. Otacza się tylko pochodzącymi z inteligencji. Jest zboczony na punkcie kobiet, gdyż jeszcze w ubiegłym roku sprowadzał sobie kobiety i taka jedna z nich – ekspedientka z PSS opowiadała, że nie warto jej pracować, gdyż adwokat za to, że przyjdzie do niego i rozbierze się i tańczy na stole zapłaci jej 5 tys. zł w starej walucie. Na adwokata nie nadaje się” – zaopiniował jednego ze szczecińskich adwokatów Komitet Miejski PZPR.

„Jako adwokat spraw nie prowadzi należycie a jako przykład może posłużyć sprawa z 1951 roku tj. sprawa skradzionego roweru z KP PZPR, którą przedstawił w takim świetle, że wynikało z tego, że jakoby złodziejami mieli być radzieccy oficerowie. Ogólnie biorąc jego podejście do spraw to nie jest ono klasowe” – ocenił kolejnego adwokata pierwszy sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR.

„Występując w sprawach robotniczych i małorolnych chłopów nie stara się bronić np. za zgwałcenie robotnicy przez kierownika fabryki – obywatela Grabowskiego ze Świnoujścia, gdzie do poszkodowanej wyraził się, że sprawy nie wygra, używając przy tym różnych, niemoralnych, płciowych porównań, wywołując zgorszenie” – stwierdził Komitet Miejski PZPR.

Po przełomie „październikowym” 1956 roku ponownie dopuszczono możliwość prowadzenia indywidualnych kancelarii. Ale zabroniono adwokatom łączenia ich zawodu z funkcją radcy prawnego. Ale mimo to szczecińscy adwokaci byli bardzo aktywni i widoczni w życiu publicznym, kulturalnym i politycznym Szczecina.

– Szczególną rolę pełniły kluby adwokata. Jeden z nich powstał w 1953 roku i skupiał śmietankę towarzyską miasta, a adwokaci mieli nawet swój zespół muzyczny. Ale najważniejszy był Klub Inteligencji „U adwokatów”. Powstał w okresie odwilży po październiku 1956 roku. Skupiał naukowców, profesorów, lekarzy, artystów, plastyków. To było takie centrum ówczesnego życia intelektualnego Szczecina – wyjaśnia mec. Marek Mikołajczyk, długoletni dziekan ORA i członek NRA.

W pewnym historycznym momencie szczecińska palestra wyraźnie wyróżniała się na tle innych ośrodków adwokackich w kraju. Chodzi o czas Sierpnia 1980 i stanu wojennego w 1981 i 1982 roku.

– Właśnie w Szczecinie i Gdańsku adwokaci od samego początku licznie włączyli się w strajki sierpniowe, oferując pomoc prawną oraz wsparcie dla strajkujących i wszystkich tych, którzy popadli w kłopoty w związku z działalnością opozycyjną. Oczywiście pomoc prawna była świadczona przez adwokatów pro bono. Później szczecińscy adwokaci doradzali podziemnym strukturom Solidarności – wyjaśnia mec. Mikołajczyk.

Ale do historii adwokatury polskiej szczecińscy adwokacji weszli w związku z udziałem w procesach stanu wojennego. To był przede wszystkim słynny „proces bydgoski”, m.in. Andrzeja Milczanowskiego i innych działaczy opozycyjnych, opozycjonistów z Zakładów Graficznych oraz Polmozbytu.

– To wtedy szczecińscy adwokaci bardzo odważnie bronili oskarżonych związkowców, wykazując nieprawdopodobne zaangażowanie. Trzeba też wspomnieć o mecenasie Jerzym Piosickim i mecenasie Jerzym Chmurze, którzy ujawnili szokującą sprawę z obozu internowanych w Wierzchowie. Przebywający tam internowani zostali dotkliwie pobici przez strażników więziennych. Wśród pobitych znalazł się m.in. adwokat Mirosław Kwiatkowski, który odniósł poważne obrażenia i z tego powodu stał się inwalidą. Nasi adwokaci ujawnili skalę tych pobić i złożyli zawiadomienie o popełnieniu przestępstw. Prokurator w prawdzie warunkowo umorzył i postępowanie, ale napisał tak szerokie i szczegółowe uzasadnienie tej decyzji, że przez wiele miesięcy, wielokrotnie ten dokument był odczytywany przez Radio Wolna Europa - bo wyjątkowo prawdziwie pokazywał okrucieństwo funkcjonariuszy – mówi mec. Mikołajczyk.

– Aktualnie mamy kolejny trudny czas dla adwokatury. Każda władza chce ograniczyć rolę adwokatury. Bo jest ona wylęgarnią ludzi, którzy mają swoje zdania i nie boją się go wyrażać. Wymiar sprawiedliwości jest w praktyce coraz gorszy dla społeczeństwa. Władza wykonawcza chce go, na szczęście niezbyt udolnie, sobie podporządkować. Mamy coraz gorsze ustawodawstwo. Jak pisał Anatol France „im bardziej chore jest państwo, tym więcej w nim ustaw i rozporządzeń” – dodaje mec. Łyczywek.

Z pierwszych stron gazet

Szczecińscy adwokacji w ciągu tych 70 lat występowali w wielu słynnych procesach jakie toczyły się nie tylko przed szczecińskimi sądami.

– Należy do nich na pewno sprawa „Europy” – zabójstwa klienta restauracji w Międzyzdrojach, prowadzonej przez tzw. ajenta. To był jeden z najgłośniejszych procesów w PRL. Tym procesem i sprawą chciano „dokopać” ajentom. Występował w nim mój ojciec. Ale ja ją dobrze pamiętam, bo byłem wtedy aplikantem. Uczestniczyłem w kilku rozprawach i byłem przede wszystkim na przemówieniach stron. A odbywały się one w … nocy lub nad ranem – opowiada mec. Łyczywek.

Do historii polskiego wymiaru sprawiedliwości przeszły także procesy m.in. Rzeźnika z Niebuszewa, matkobójcy (pokroił ciało matki a szczątki wrzucił do ubikacji), afery cukrowej z 1973 roku (określana jako jedna z największych afer gospodarczych w Szczecinie czasów PRL – na ławie oskarżonych zasiedli pszczelarze, cukiernicy i wytwórcy lodów, chodziło o handel odpadami cukru ze szczecińskiego portu), uczestników ataku na radziecki konsulat w grudniu 1956 roku, złodziei zegarków z Baltony w 1956 roku ( 918 zegarków wartych wtedy 2 mln zł), słynnego pływaka Bogusława L. w 1994 roku (przerzuty samochodów skradzionych w Niemczech na Wschód), zabójcy z ulicy Gorkiego w 1983 roku (ostatnia kara śmierci, która zapadła w szczecińskim sądzie), czy też gangu „Oczki”, prezesów Stoczni Szczecińskiej oraz afery zbożowej.

– Takich spektakularnych procesów było wiele. Niektóre z nich odcisnęły się w polskim prawie karnym wyjątkowymi rozwiązaniami, były głośne i medialne. Wszystkie kroniki kryminalne Szczecina pełne są opisów procesów z udziałem adwokatów, podobnie jak głośne afery gospodarcze bądź te o zabarwieniach politycznych. Adwokaci nie boją się trudnych spraw. Gdyby ktoś mnie zapytał, jaką najciekawszą sprawę prowadziłem, czy w której broniłem, to bez wahania odpowiadam, że to jest ta, której jeszcze nie przyjąłem – stwierdził mec. Mikołajczyk.

Zawsze obecni

– Adwokatura szczecińska liczy się w Polsce, bo ma dobrych przedstawicieli w Samorządzie Adwokackim m.in. byłego trzykrotnego dziekana ORA mecenasa Marka Mikołajczyka. Adwokaci brali i biorą czynny udział w życiu publicznym. Byli posłami, senatorami, członkami Trybunału Stanu, doradzają Prezydentowi RP. Jeden z adwokatów był prezydentem Szczecina, kolejny jest od kilku miesięcy wojewodą zachodniopomorskim. Nasz kolega mecenas Roman Ossowski był założycielem i redaktorem naczelnym pisma szczecińskiego środowiska prawniczego - 18 lat temu powstał miesięcznik In Gremio. Choć teraz, treścią i charakterem, odbiega on mocno od założeń jakimi kierowali się jego twórcy. Szczecińscy adwokaci piszą książki, sztuki teatralne, malują, zajmują się publicystyką. Pełnię funkcje konsulów honorowych wielu krajów np. Waldemar Juszczak, Andrzej Preiss, Robert Kornecki, Jan Kubiak. Środowisko adwokackie jest bardzo barwne – mówi mec. Łyczywek.

– Adwokaci byli w ciągu tych 70 lat istnienia izby adwokackiej bardzo widoczni w życiu publicznym, kulturalnym i politycznym Szczecina. Adwokaci nadawali kolorytu miastu. Dzisiaj nierzadko dostrzega się tylko tych adwokatów, którzy będąc celebrytami, brylują m.in. w mediach. Mamy z nimi kłopot jako adwokatura, bo oni nie oddają wizerunkowo tego, co w adwokaturze naprawdę się dzieje. Bo przecież prawdziwą adwokaturę stanowią adwokaci, którzy na co dzień etycznie i z zaangażowaniem niosą pomoc prawną wszystkim tego potrzebującym. Ale adwokatura to nie tylko praca. Jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń w mieście są Bale Adwokata. Mają one swoją bardzo dobrą i długą tradycję. Odbywały się w najlepszych salach miasta i zaszczytem było być zaproszonym na ten bal np. jedna z pierwszych takich imprez odbyła się w nowo oddanym hotelu Neptun. Kolejka chętnych do uczestniczenia w tym wydarzeniu zawsze była i jest długa. Bo adwokaci po prostu potrafią się bawić – dodaje mec. Mikołajczyk.

– Są adwokaci aktywni sportowo i to prawie na poziomie olimpijskim np. Patryk Zbroja w żeglarstwie, Włodek Łyczywek był niegdyś kierowcą rajdowym, Andrzej Mataj – to wytrawny golfista. Są osoby o wyjątkowych talentach pisarskich i publicystycznych np. mój przyjaciel Andrzej Zajda napisał książkę o sztandarowej postaci szczecińskiej palestry mecenasie Romanie Łyczywku. Wspomniany już Włodek Łyczywek opisał swoje podróże po wszystkich kontynentach. Jurek Piosicki malował wspaniałe obrazy i tworzył wyjątkowe ex librisy. Ja sam mam dziwne dla wielu hobby - od chyba 10 lat buduję prawie dwumetrowy model z drewna i metalu pancernika Bismarck. Prawdziwy okręt został szybciej zbudowany i zwodowany (śmiech), ale na pewno go kiedyś dokończę. Młodsze pokolenie adwokatów reprezentuje chyba już nieco inne zainteresowania, bo nie słyszałem, żeby ktoś budował Bismarcka. Choć być może są takie osoby, które się po prostu nie ujawniają ze swoimi pasjami.

Bo wielkie osobowości dostrzegam w gronie młodszych adwokatów codziennie – zapewnia mec. Waldemar Juszczak – czwartą kadencję pełni funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego ORA (oskarżyciela w adwokackim sądzie dyscyplinarnym – najdłużej w historii szczecińskiej Izby, konsul honorowy Luksemburga).

Łyżka dziegciu

Ale jak w każdym środowisku również wśród adwokatów pojawiają się „czarne owce”. Kilka lat temu głośna była sprawa, byłego już mecenasa, Marka K. Został on oskarżony m.in. o fałszowanie testamentów. Teraz Szczecin żyje głośną sprawą mecenasa Szymona L. oskarżonego m.in. o wyłudzenie, płatną protekcję i groźby, powoływanie się na wpływy, paserstwo i utrudnianie postępowania karnego.

– Wszędzie są czarne owce, w każdym zawodzie. Ale myślę, że w adwokaturze wcale nie jest ich dużo. Choć takich przypadków jest więcej niż było kiedyś. Ale też nas, adwokatów jest więcej. Druga sprawa – w czasie, kiedy były zespoły adwokackie, do 1990 roku, nie tylko przestępstwo, ale także niestosowne zachowanie młodego członka palestry byłoby od razu, natychmiast skrytykowane przez starszego adwokata. Kiedy powstały indywidualne kancelarie, to wszystko się rozproszyło, z automatu starsi adwokaci przestali być autorytetami dla młodszych kolegów, bo nie mogli zwracać uwagi na ich zachowanie, działalność, mało się widywali. Również w pokoju adwokackim w sądzie. Być może doszło do tego z naturalnych przyczyn, ponieważ jest nas więcej. Brak takiego praktycznego nadzoru, codziennego, może powodować, że chcą się np. szybko wzbogacić lub zdobyć popularność, głośne nazwisko. Takie sprawy, o których ostatnio było i jest głośno - Marka K. czy Szymona L., to tylko dwie w ciągu ostatnich 10 lat. Więcej nie ma – zapewnia mec. Łyczywek.

– Jest nam wstyd, że zdarzają się takie postaci, tak je nazwijmy, których postępowanie nie licytujące z wartościami i godnością wykonywania zawodu adwokata. Ich postępowanie staje w zderzeniu z podstawowymi wartościami, które reprezentuje adwokatura, czyli zasadami etyki adwokackiej, godności wykonywania zawodu. Mając swoje samorządowe sądownictwo, swój pion dyscyplinarny staramy się takie postawy szybko korygować orzeczeniami sądów dyscyplinarnych. Zdarzają się też wydalenia z adwokatury i to jest ciemna strona tego zawodu. Pomijam tych adwokatów, którzy wchodzą w kolizję z prawem karnym, mają postawione poważne zarzuty. To patologia tego zawodu, a patologie zdarzają się w każdej grupie zawodowej. Zawsze powtarzam, szczególnie aplikantom adwokackim i młodym adwokatom, że zawód adwokata niesie ze sobą wiele pokus. Są one czasami bardzo silne. Bo przecież adwokat często balansuje na granicy prawa i bezprawia. Lecz chodzi o to, żeby adwokat zawsze stał po stronie prawa. Nam jest wstyd za niektórych adwokatów i mówimy o tym głośno, chodź są to przypadki incydentalne. Zasady etyki naszego środowiska może są trochę kostyczne, trochę konserwatywne, ale to jest taki „dobry sznyt” adwokacki, żeby mieć i przestrzegać takich zasad. Obowiązują one nie tylko w życiu zawodowym, ale także prywatnym o czym też często adwokaci zapominają – dodaje mec. Mikołajczyk.

Jakie grzechy najczęściej popełniali i popełniają szczecińscy adwokaci?

– Zdarzają się występki przeciwko etyce. Jedne są takie życiowe, niezawinione, przypadkowe, niechcący dokonane, czasami aż się chce współczuć takiemu adwokatowi, np. pomyli się o jeden dzień w złożeniu apelacji – czyli nie dopilnował terminu dla swojego klienta. To się każdemu z nas może zdarzyć. Są też takie zdarzenia, że np. adwokat nie stawi się na rozprawę, bo pomylił termin. Może się zdarzyć niestawiennictwo na rozprawie zawinione nieumyślnie, spowodowane choćby natłokiem spraw. Ale są też zdarzenia zawinione, na przykład przez adwokata z powodu przyjęcia przez niego sprawy, której przyjęcie powoduje po stronie adwokata konflikt interesów, bo kiedyś już udzielił porady drugiej stronie. Muszę oceniać czy nie dopilnował interesu swojego klienta albo naruszył ten interes przez swoje działanie lub zaniechanie. Mogą się zdarzyć sprawy cięższego kalibru – jeżeli adwokat będzie o coś oskarżony. To są wtedy ciężkie, trudne sprawy. Całe szczęście, że to są absolutne wyjątki. Najwyższą karą jaką Sąd Dyscyplinarny może orzec na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego jest wydalenie z adwokatury. Nie ma dla adwokata gorszej kary. Nie może wykonywać zawodu, który jest przecież dla nas najpiękniejszy na świecie. Przez cały okres moich czterech kadencji, kilkunastu lat jako rzecznik nigdy nie złożyłem takiego wniosku. Bo nie było takiej potrzeby. Nie dlatego, że chronię swoich kolegów, że tuszuję ich sprawy. Tylko takiej sprawy o takich możliwych konsekwencjach nie było. To dobrze świadczy o zasadach tego środowiska – stwierdził mec. Juszczak.

Dodaje, że oczywiście, że zdarzają się skargi na działalność adwokatów.

– Są też sprawy, wśród tych, które są zgłaszane, wynikające ze złośliwości drugiej strony, przeciwnika, z jakiejś takiej chęci zaszkodzenia temu adwokatowi, choć ten dobrze wykonywał swoje obowiązki, albo może właśnie dlatego. Wiele takich skarg jest niezasadnych i nieuprawnionych. Nie znaczy to jednak też, że wszystkie. Każda jest przedmiotem starannego oglądu przez pion rzecznika – zaznacza Rzecznik Dyscyplinarny.

Quo vadis adwokaturo?

– Gdy mówimy o 70 – leciu szczecińskiej adwokatury, to mamy na myśli historię i tradycję naszej izby adwokackiej, pracę kilku pokoleń adwokatów. Dla obecnej Okręgowej Rady Adwokackiej, całego naszego samorządowego zespołu, to wielkie zobowiązanie, by przekazywać doświadczenia starszych pokoleń i utrwalać pryncypia adwokackie w dzisiejszej adwokaturze. Tym bardziej, że ona szybko się zmienia. Na początku lat 2000 na naszym terenie było ok. 150 adwokatów. Dzisiaj jest ich około 600, czynnie wykonujących ten zawód. Jest to spowodowane niewątpliwe ustawowym otwarciem adwokatury na początku tego wieku, ale także atrakcyjnością zawodu. Tak szybkiego i znaczącego przyrostu osobowego i odmłodzenia jednocześnie w adwokaturze nie było nigdy. Drugi trend – adwokatura staje się coraz bardziej kobieca. Na początku XXI wieku ponad 70 proc. stanu adwokatury stanowili mężczyźni. Dzisiaj to się wyrównało, a gdy patrzymy na roczniki aplikantów, to mężczyźni są już w absolutnej mniejszości. Adwokatura, jak inne zawody prawnicze, zmierza stopniowo ku feminizacji. Bardzo się staramy, żeby młodzi adwokaci, aplikanci adwokaccy byli należycie przygotowani do wykonywania tego zawodu. Adwokat to zawód zaufania publicznego, można powiedzieć, że ma dwie sfery. Pierwsza – skierowana na pomoc prawną wobec klienta, pojedynczego człowieka, gdzie mamy w sposób odpowiedzialny, godny, zgodnie z zasadami sprawiedliwości społecznej, uczciwie, sumiennie i gorliwie wypełniać swoje obowiązki zawodowe. Ale jest też druga sfera działalności adwokackiej – stanie na straży praw i wolności obywatelskich, a także porządku prawnego zapisanego w Konstytucji RP. To jest nasza powinność społeczna, publiczna. Jesteśmy obrońcami wartości nie tylko na sali sądowej, ale także poza nią – wyjaśnia mec. Piotr Dobrołowicz, dziekan ORA w Szczecinie.

– Te pryncypia i wartości staramy się przekazać młodym adeptom sztuki adwokackiej poprzez szkolenia i angażowanie ich w te dwa aspekty wykonywania zawodu. Ci młodzi ludzie, wchodząc do zawodu, muszą być przygotowani nie tylko merytorycznie, ale również od strony wartości, podstaw jego funkcjonowania. I wielu młodych, świeżo upieczonych adwokatów angażuje się w te publiczne, społeczne role, które adwokatura powinna pełnić – wyjaśnia mec. Marta Adamek – Donhöffner, wicedziekan ORA.

– To nie jest tylko zawód, to przede wszystkim powołanie. Trzeba to czuć. Muszę przyznać, że jestem bardzo mile zaskoczony, że te lata, kiedy pracuję z młodzieżą aplikancką są dla mnie ważniejsze niż chodzenie do sądu. Staram się być po prostu przyjacielem tych młodych ludzi, rozumieć ich. Warunki, które stwarza i stwarzała ORA dla kształcenia aplikanckiego są bardzo widoczne w ostatnich latach i to także z uwagi na nowe formy prowadzenia zajęć. To wszystko przekłada się na poziom wykładowców i formy prowadzenia zajęć, w tym rozpraw symulowanych.

Adwokaturę mamy obecnie bardzo odmłodzoną i równie doświadczoną. Potencjał młodości jest widoczny nie tylko wśród dziekanów poszczególnych Izb, ale także w składzie Naczelnej Rady Adwokackiej – dodaje mec. Andrzej Zajda kierownik szkolenia aplikantów adwokackich w szczecińskiej ORA.

Z przymrużeniem oka

Adwokatura jest pełna barwnych postaci. A sale sądowe sprzyjają niecodziennym sytuacjom. Czasami nawet zabawnym.

Jest wiele ponadczasowych anegdot ze szczecińskimi adwokatami w roli głównej. Oto dwie z nich.

– Kiedyś prokurator wnosił przed Sądem Okręgowym w Szczecinie o cofnięcie swojej rewizji, apelacji od wyroku. Wychodząc z sali rozpraw prokurator zwrócił się żartobliwie do obrońcy: „No i co panie mecenasie, co pański klient powie – że prokuratura jest dla niego lepsza, bo wycofała apelację, czy pan?”. A nasz adwokat błyskotliwie ripostował: „Mój klient powie, że mam niezwykłe „chody” w prokuraturze”. Cóż za znakomity refleks! – mówi z uznaniem mec. Łyczywek.

Kolejną anegdotę przytacza Mec. Mikołajczyk.

– Jeden z mecenasów występował jako substytut w sprawie o podwyższenie alimentów. I płakał w Sądzie Okręgowym straszliwie, łzy mu ciurkiem leciały. Ale był taki przepis, który mówił, że jeżeli jest szczególny nakład pracy albo sprawa jest szczególnie zawiła, to adwokat może wnioskować o to, żeby sąd zasądził mu z urzędu czterokrotnie wyższą stawkę. Po tym płaczu o podwyższenie alimentów i konieczności ich podwyższenia adwokat mówi: „Wysoki Sądzie wnoszę o zasądzenia poczwórnej stawki wynagrodzenia”. A sąd na to: „Panie mecenasie, ta sprawa nie jest ani zawiła, nie jest trudna, ani nie jest skomplikowana. Dlaczego Pan chce poczwórną stawkę?” A mecenas odpowiada: „Wysoki Sądzie, egzamin adwokacki zdałem na trójkę i dla mnie każda sprawa jest trudna, zawiła i skomplikowana”.

 

Prestiż  
Październik 2022