Biegły rewident: creme de la creme świata finansów

Biegli rewidenci – osoby wyposażone w rzadkie umiejętności i wiedzę dotyczącą rachunkowości, podatków, finansów, prawa oraz zarządzania. To bardzo pożądani, wszechstronnie wykształceni specjaliści pełniący kluczowe stanowiska nadzorcze, zarządcze i doradcze w biznesie, w wielu przypadkach wręcz niezbędni w firmie. Sami mówią, że wykonują zawód trudny, ale prestiżowy i przyszłościowy. Szczeciński oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów obchodzi jubileusz 30 – lecia działalności.

Autor

Prestiż

Biegły rewident jest zawodem zaufania publicznego, chronionym prawnie i regulowanym ustawowo. Jego wyjątkowy charakter polega na tym, że w Polsce wyłącznie biegli rewidenci mają prawo świadczyć usługi dotyczące m.in. przeglądu i badania sprawozdań finansowych. Szczególnego znaczenia zawód ten nabrał po transformacji gospodarczej, do jakiej doszło w Polsce na początku lat 90. ubiegłego wieku.

– W 1991 roku po raz pierwszy uchwalono ustawę o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Dzięki tym przepisom ich rola została zbliżona do tej, jaką pełnią ich odpowiednicy np. w krajach Europy Zachodniej, czyli najwyższych ekspertów w zagadnieniach dotyczących kondycji finansowej i gospodarczej firm. Pierwszy Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów zwołany został w czerwcu 1992 roku. W styczniu 1993 roku wybrano władze Oddziału Izby Biegłych w Szczecinie. Wtedy liczył on 248 osób. Obecnie 90, z czego zawód ten wykonuje tylko 51 biegłych rewidentów – mówi Marian Litwiniak, prezes szczecińskiego oddziału PIBR. Dodaje, że w ciągu ostatnich 10 lat szeregi oddziału w Szczecinie zasiliło tylko 21 nowych biegłych rewidentów.

– Co takiego się wydarzyło, że ilość biegłych rewidentów tak drastycznie spadła, a chętnych do wykonywania zawodu brak? Wynika to m.in. ze zmian, do jakich dochodzi w gospodarce, obecnego sposobu prowadzenia badania finansów, który jest całkiem inny niż np. 10 lat temu. Pojawiły się nowe uregulowania prawne, nowe zasady organizacji pracy i nadzoru zawodu biegłego rewidenta oraz nastąpił znaczny rozwój technologii. To wymaga większej intensywności działań, sprawności w tej nowoczesności. Obecnym zadaniem organizacji samorządowej naszego środowiska jest ciągłe uaktualnianie procedur związanych z czynnościami rewizyjnymi, celem zapobiegania fałszowaniu sprawozdań finansowych i zapewnieniu ich wiarygodności. Użytkownicy chcą mieć bowiem pewność co do wiarygodności i prawdziwości prezentowanych informacji — tłumaczy Marian Litwiniak.

Dlaczego warto zostać biegłym rewidentem?

– To zawód z przyszłością, cieszący się sporym prestiżem, ciekawa praca, rozwojowa, wymagający i dający dużo satysfakcji, ale wiąże się on z odpowiednio wysokimi wymaganiami dotyczącymi przygotowania do zawodu oraz potem ciągłego, dalszego doskonalenia zawodowego już po zdobyciu tytułu. To najwyższy poziom wiedzy i kompetencji wśród zawodów związanych z ekonomią, rachunkowością, księgowością. Nie ma większych uprawnień niż te, w które wyposażony jest biegły rewident.

Ta praca daje możliwość ciągłego, bieżącego obserwowania środowiska biznesowego, które cały czas się kształtuje i rozwija. Pracy jest dużo. I widać po sygnałach z rynku, że rośnie zapotrzebowanie na nasze usługi, zapewniamy przecież wiarygodność informacji finansowej, a poprzez to wpływamy na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego – wyjaśnia Halina Stanuch, przewodnicząca komisji rewizyjnej szczecińskiego oddziału PIBR.

W jaki sposób i kto może zostać biegłym rewidentem?

– Trzeba posiadać wyższe wykształcenie, ale niekoniecznie ekonomiczne. Należy też zdać 10 egzaminów według określonego zakresu tematycznego oraz egzamin dyplomowy. Egzaminy, nie są łatwe, ale osoby ambitne i zdolne na pewno sobie z nimi poradzą. Niezbędne jest również odbycie praktyki w zakresie rachunkowości oraz aplikacji w firmie audytorskiej. To taki pierwszy szlif w zakresie samego badania sprawozdań finansowych. Zdobycie uprawnień biegłego rewidenta, to naprawdę bardzo mocny punkt w cv. Ten tytuł daje ogromne możliwości w świecie finansów, pracę na stanowiskach wyższego szczebla zarówno w korporacjach jak i mniejszych firmach. Można wykonywać zawód biegłego rewidenta w firmie audytorskiej, ale również można zostać członkiem zarządu firmy, dyrektorem finansowym, głównym księgowym, członkiem rad nadzorczych. Można także rozwijać własny biznes. Możliwości są naprawdę bardzo duże. Dzięki uprawnieniom biegłego rewidenta, znalezienie dobrze płatnej i satysfakcjonującej pracy nie jest problemem – zapewnia Małgorzata Marzęcka, członek zarządu PIBR Szczecin.

 

Prestiż  
Listopad 2022