Kronika Friedeborna po polsku

Ukazało się pierwsze, pełne, polskie wydanie „Historycznego opisu miasta Szczecina” z 1613 roku – najstarszej drukowanej kroniki stolicy Pomorza Zachodniego autorstwa Paula Friedeborna, sekretarza, rajcy i burmistrza miasta. Zrealizował je Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie dzięki projektowi dofinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Autor

Dariusz Staniewski

Paul Friedeborn (1571-1637) był notariuszem cesarskim, sekretarzem miejskim, rajcą miejskim, a od 1630 roku burmistrzem Szczecina. Opisał dzieje miasta od jego początków do chwili wydania kroniki. Po zaginięciu dawnego archiwum Szczecina dla wielu badaczy jest dziś jedynym źródłem informacji. Autor porusza m. in. tematykę przywilejów miejskich, organizacji władzy, działań rady miejskiej, fundacji kościołów, szpitali, szkół i przytułków dla ubogich, bezpieczeństwa i spokoju ówczesnym mieszkańcom, zwalczania tumultów, karania przestępców, przybliżają wydarzenia związane z gospodarką, dotyczące m.in. handlu, ceł, cen żywności, sporów handlowych, opisy klęsk żywiołowych, anomalii pogodowych czy epidemii, ważne informacje na temat książąt z władającej ówczesnym Szczecinem i Księstwem Pomorskim dynastii Gryfitów, relacjonują początki reformacji na Pomorzu. Kronika obfituje również w lokalne „sensacyjki” – przykłady tragicznych wypadków i pożarów, diabelskich wizyt, czarownic spalonych na stosie, rycerzy siłaczy, niezwykłych narodzin, zaskakujących zjawisk atmosferycznych. Np. informuje, że „w roku 1592, 3 marca, na Rynku Siennym ścięta została żona książęcego łowczego, Dobberschutzowa, a następnie wywieziona poza miasto i jako czarownica spalona na stosie”. Niezwykle cennym źródłem wiedzy historycznej dla współczesnego czytelnika są przypisy objaśniające ówczesne realia, od postaci i wydarzeń, urzędów i stanowisk po nazwy geograficzne czy historyczne (np. walut, miar i wag).

Kronika w wersji pdf:

https://zamek.szczecin.pl/wydarzenie/bez-kategorii/historyczny-opis-mias...

 

Prestiż  
Grudzień 2022