Branża medyczna a nowe prawo

Pod koniec listopada w hotelu Marriott w Posejdon Center w Szczecinie, Fundacja MediSzczecin zorganizowała szkolenie dotyczące „Legalnej reklamy w branży medycznej oraz skutecznego marketingu w obliczu nowych regulacji prawnych”. Szkolenie przygotowała i poprowadziła radczyni prawna Olga Daca. Potrzeba przybliżenia powyższego zagadnienia branży medycyny komercyjnej, a szerzej branży beauty, powstała w wyniku nadchodzących zmian w prawie w zakresie reklamy wyrobów medycznych.

Autor

Prestiż

– Nowe przepisy wprowadzają wiele zmian związanych z zasadami prowadzenia reklamy, która dotyczy wyrobu medycznego lub usługi świadczonej z jego wykorzystaniem – mówi Nina Manduk-Czyżyk, prezes Fundacji MediSzczecin. – Wbrew jednak pierwszym obawom środowiska medycznego, ustawa nie wyklucza prowadzenia skutecznych działań marketingowych, promocyjnych czy informacyjnych i nie burzy dotychczasowego porządku związanego z możliwością komunikowania za pomocą mediów, rodzaju i zakresu świadczonych usług medycznych.

– Należy zwrócić uwagę na fakt, iż ustawa dotyczy wyłącznie działań, które spełniają łącznie 3 warunki: stanowią działania reklamowe, a zatem zachęcające i zachwalające świadczone usługi lub oferowany towar w połączeniu ze skierowaniem reklamy do publicznej wiadomości oraz pod warunkiem, że dotyczy wyrobu medycznego – uspokajała podczas szkolenia Olga Daca. – Nie należy popadać w przesadę i kwalifikować każdego działania jako reklamy. Ponadto należy ustalić, czy podawana przez nas informacja dotyczy w ogóle wyrobu medycznego, gdyż nie każda substancja, sprzęt czy urządzenie będzie posiadało statut wyrobu medycznego. Bez zmian pozostaje możliwość prowadzenia działań informacyjnych, edukacyjnych i eksperckich w mediach społecznościowych czy prasie. Dozwolone jest także prowadzenie działań reklamowych indywidualnie względem klientów oraz działań reklamowych produktów nieposiadających statusu wyrobu medycznego oraz usług świadczonych z użyciem wyrobów nieposiadających takiego statusu.

Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku, jednak jeżeli reklama wyrobu medycznego lub usługi wykonywanej z jego wykorzystaniem zacznie być rozpowszechniana jeszcze w 2022 roku, nie będzie podlegała nowym przepisom aż do 30 czerwca 2023 roku. – Dobrym pomysłem jest zaplanowanie jeszcze w tym roku kampanii marketingowej i reklamowej obejmującej również następne półrocze – wskazywała Olga Daca. – Za dozwolone można uznać zawarcie umów z agencjami marketingowymi czy prasą oraz wspólne zaplanowanie emisji reklam, tak aby ich rozpowszechnianie rozpoczęło się jeszcze w tym roku i trwało maksymalnie do 30 czerwca 2023 roku.

Pomimo początkowego strachu o przyszłość marketingu w branży beauty, przekonaliśmy się, że nadal istnieje dla niej wiele rozwiązań umożliwiających prowadzenie skutecznych działań promocyjnych.

Prestiż  
Grudzień 2022