Znamy receptę na obawy przed budową domu

Wiele osób powstrzymuje się od budowy własnego domu z obawy przed szeroko rozumianym niepowodzeniem inwestycji. Czynników tych obaw jest kilka, a my znaleźliśmy na nie receptę.

Autor

Prestiż

Rola architekta

Kompletny proces budowlany składa się z kilku etapów, jednak architekt z reguły nie bierze udziału we wszystkich jego fazach, nie jest do tego zobowiązany przepisami. Powoduje to sytuację, że po przekazaniu gotowego projektu inwestorowi jego rola najczęściej się kończy. Projekt i inwestycja rozpoczynają własne życie kierowane przez następnych uczestników procesu – inwestora, kierownika budowy, wykonawcę oraz różnych doradców. Jest to sytuacja generująca problemy, ponieważ nie ma jednego nadrzędnego i niepodważalnego punktu odniesienia, jakim jest dobrze sporządzony projekt i jednocześnie osoby odpowiedzialnej za realizację budowy, będącej autorem tegoż projektu. Odpowiedzialność przed inwestorem rozmywa się więc, co jest moim zdaniem główną przyczyną obaw powstrzymujących indywidualne osoby przed budową.

Rola wykonawcy

Każdy, kto prześledził prawo budowlane wie, że wykonawca nie jest formalnie uczestnikiem procesu budowlanego, natomiast jego rola na polskich budowach jest ogromna. Kłopot pojawia się w momencie, gdy na przykład po uzgodnieniu z inwestorem wykonawca wprowadza zmiany do rozwiązań technicznych, które skutkują wadami budynku. Kto ponosi wtedy odpowiedzialność za błędy? Inwestor, kierownik budowy czy wykonawca? A co w przypadku, gdy projektant popełnił błąd w projekcie, a wykonawca wykonał pracę zgodnie z takim projektem wiedząc, że rozwiązania projektowe są błędne? Wykonawca nie jest przecież, w świetle prawa budowlanego, uczestnikiem procesu budowlanego. Niestety najczęściej o winie decyduje sąd po długim procesie z udziałem biegłych, a wskazanie winnego nie jest wcale oczywiste, ponieważ odpowiedzialność, jak napisałem, rozmywa się w różnych kierunkach.

Recepta na kłopoty

Po przeczytaniu wcześniejszych akapitów recepta na problemy nasuwa się sama. Projektowanie i realizacja budowy, od początku do końca, powinny być prowadzone przez jeden podmiot. Odpowiedzialność za jakość pracy podczas całego procesu budowlanego jest wtedy jasno określona, co ma fundamentalne znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa inwestora. Ta prosta zasada jest naszą domeną i filozofią działania, którą kierujemy się od prawie dwudziestu lat. Wykonaliśmy projekty i wznieśliśmy według nich prawie 100 domów dbając o komfort naszych klientów i sprawiając im radość z budowania własnego domu.

 

mgr inż. arch. Tomasz Bobecki

Prestiż  
Marzec 2023