Bardziej zmysłowa Carmen

Odcienie namiętności Manuela de Falla i Rodiona Szczedrina przygotowuje Opera na Zamku. To pierwsza premiera baletowa po wielu latach.

Autor

Aneta Dolega

Odcienie namiętności” to dyptyk, na który składają się utwory: „Czarodziejska miłość” („El amor brujo”) Manuela de Falli i „Suita Carmen” Rodiona Szczedrina, skomponowana na kanwie popularnej opery Bizeta „Carmen”. Autorem choreografii do pierwszej części spektaklu jest Yaroslav Ivanienko, drugiej – Jacek Tyski. 

Tyski to niezwykle charyzmatyczna postać, wybitny tancerz, który tańczył w Jeun Balet de France, zespole Johna Neumeiera w Hamburgu, Compañia National de Danza-Nacho Duato, a obecnie w Polskim Balecie Narodowym.

Jego styl pracy jako choreografa należy do wyjątkowych, gdyż Tyski łączy balet klasyczny z tańcem współczesnym. W przygotowanej przez niego choreografii nie zabraknie południowego temperamentu oddającego klimat iberyjskiej kultury i nowoczesnego podejścia do tematu. „Suita Carmen” ma być zmysłowa, mroczna i dzika.

Pomysłodawczynią utworu była legendarna rosyjska balerina Maja Plisiecka, która pragnąc wcielić się w postać Carmen na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia zwróciła się z prośbą o skomponowanie partytury do Dymitra Szostakowicza, który jednak jej odmówił. Finalnie dzieło stworzył mąż Plisieckiej – Rodion Szczedrin, który przekomponował muzykę Bizeta redukując skład orkiestry wyłącznie do smyczków i rozbudowanej perkusji.                                                       

Hala Opery na Zamku, 17 maja, godz. 19