Pychoanalityczna terapia zabawą – Terapia w Piaskownicy

Terapia w Piaskownicy (Sandplay Therapy) to skuteczna metoda psychoterapii i wspierania rozwoju, wbrew nazwie adresowana nie tylko do dzieci ale również osób dorosłych. Wchodzi w zakres jednej z najbardziej rozpoznawalnych i uznanych metod psychoanalizy autorstwa Carla Gustava Junga. Na świecie stosowana jest od  przeszło 50 lat i to z powodzeniem, w Polsce – zyskuje dopiero na popularności.  

Autor

Prestiż

Do wytworzenia pożądanej zmiany, wykorzystuje się w niej proces twórczy. Korzystający z metody pracuje wraz z terapeutą  nad problemami przy użyciu miniaturowej piaskownicy. Piaskownica wielkości dużej szuflady wypełniona jest do połowy suchym lub mokrym piaskiem. Uczestnicy sesji mają do dyspozycji zbiór figurek przedstawiających ludzi, zwierzęta, elementy natury, techniki i symbole. Z pomocą tych środków powstają małe światy w których odnajdywane są głębokie znaczenia, leżące u podstaw problemów i stanowiące drogę do ich przezwyciężania.

Atrakcyjność i nowatorskość tej terapii wynika przede wszystkim z przeniesienia procesu terapeutycznego w obszar zabawy. Sandplay, zapewniając akceptację i swobodną przestrzeń, nie krytykując ani nie karząc, za to wczuwając się w emocje pacjenta – pomaga w wyleczeniu lub rekonstrukcji zdrowego rozwoju tej osoby. Praca w piasku pozwala ponadto zrekonstruować wydarzenia z przeszłości. Pacjent może zmienić swój stosunek do nich, dzięki czemu powstaje wrażenie cofania się w czasie.

Terapia Sandplay ułatwia wyrażanie treści nieświadomości i niewerbalnych treści emocjonalnych a także ich zrozumienie. Pacjenci mogą uzyskać dostęp do treści nieświadomości szybciej podczas zabawy w piaskownicy, niż podczas analizy werbalnej.

Sandplay działa uspokajająco na osobę, która uczestniczy w procesie terapii, co jest szczególnie korzystne w przypadku dzieci i osób w kryzysie. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia radzenia sobie z silnymi stanami napięcia, jak np. złość i ból

Sandplay pozwala utrzymać terapeutyczny dystans poprzez symbolizację oraz projekcję problematyki pacjenta. Terapeuta stwarza bezpieczną przestrzeń na odreagowanie, która pomieszcza każdy ładunek emocjonalny. Pacjenci mogą przelać intensywne emocje na figurki, które pozwolą im bezpiecznie odegrać te uczucia.

Sandplay Therapy prowadzi do restrukturyzacji neurologicznej. Dotykanie piasku stymuluje mózg a budowanie w piaskownicy pobudza i reguluje procesy limbiczne w prawej półkuli mózgu, promując pionową integrację obydwu półkul. Po tym jak świat klienta zostaje stworzony w piaskownicy, rozmowa o tym skutkuje integracją obydwu półkul.

W Polsce obecnie z metody Terapii w Piaskownicy skorzystać można w trzech
Ośrodkach :
 Stowarzyszeniu Pracownia Psychoedukacji przy ul. Jagiellońskiej 37m.1
w Szczecinie tel. 501 030 908 , www.psycholodzy.szczecin.pl
 Centrum Sandplay - Centrum Wspierania Rozwoju i Psychoterapii -
 Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w
Szczecinie

 

 

Prestiż  
Grudzień 2013