W Klinice Stomatologicznej dr n. med. Stanisław Gajda wprowadził nowy ekonomiczny system implantacji iSy firmy Camlog. Upraszcza on i skraca procedurę chirurgiczną. Łączy wysoki standard z niższymi kosztami. Brak uzębienia to nie jedynie defekt estetyczny, również pośrednio wpływa również na ogólny stan naszego zdrowia. Implanty dentystyczne są bardzo dobrym rozwiązaniem z medycznego punktu widzenia i można je stosować u prawie wszystkich osób. 

Prestiż  
Czerwiec 2014