Redaktor naczelna: Izabela Marecka, marecka@eprestiz.pl

Redakcja: Daniel Źródlewski,  Dariusz Staniewski, Karolina Wysocka, Aneta Dolega (aneta.dolega@gmail.com, 575 730 590)

Skład gazety: Agata Tarka
 
Dział foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz, Aleksandra Medvey-Gruszka
 
Felietoniści: Anna Ołów -Wachowicz, Krzysztof Bobala, Szymon Kaczmarek, Dariusz Staniewski
 
Współpraca: Rafał Podraza, Jakub Jakubowski. Arkadiusz Krupa
 
Wydawca: Wydawnictwo Prestiż, ul. Mikołaja Kopernika 6/9, 71-899 Szczecin
 
Redakcja czynna: pon-pt, 9-16
 
Reklama i Marketing:
 
 
Dyrektor Działu Marketingu i Administracji: Konrad Kupis, kupis@eprestiz.pl, tel. 733 790 590
 
Karina Tessar, tessar@eprestiz.pl, tel. 537 490 970
 
Radosław Perz, perz@eprestiz.pl, tel. 575 650 590
 
Alicja Kruk, alicja.kruk@prestizszczecin.pl, tel. 537 790 590
 
Druk: 
KaDruk Sp z. o.o., ul. G. Romera 10E, 71-246 Szczecin
 
Redakcja nie odpowiada za treść reklam.