Prestiżowe Książki

Do wygrania 2 egzemplarze ksiązki „Poezja most buduje” - aby wygrać, wyślijcie mail na adres konkurs@epretsiz.pl, w treści wpisując imię i nazwiko autorki tomu.

 

Prestiżowe Książki

Zapraszamy do udziału w konkursie - do wygrania 2 egzemplarze książki "Jak trwoga, to do bloga". By wygrać, wystarczy wysłać nazwiska autorów ksiązki na adres konkurs@eprestiz.pl.

 

REGULAMIN AKCJI METAMORFOZY

 

Postanowienia ogólne

par.1

Niniejszy Regulamin, określa warunki na jakich odbywa się AKCJA METAMORFOZY.

 

Par. 2

Organizatorem AKCJI METAMORFOZY jest wydawca magazynu Prestiż, Fabryka Słowa Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 31/4, NIP 851-302-94-21, KRS 0000358080

 

par 3

Informacja o AKCJI METAMORFOZY zostanie zamieszczona wraz z regulaminem na stronie internetowej Organizatora www.magazynprestiz.com.pl

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI METAMORFOZY

par 4

W AKCJI METAMORFOZY może wziąć udział każda osoba w wieku 30-55 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłosiła chęć do udziału w akcji zgodnie z niniejszym regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zwana dalej „Uczestnikiem”)

 

par 5

 1. Aby zgłosić swoją kandydaturę do udziału w AKCJI METAMORFOZY należy w okresie: 16 luty 2012 – 25 luty 2012

  a) wysłać mail zgłoszeniowy pod adresem metamorfozy@eprestiz.pl – to warunek przystąpienia do akcji.

b) w wiadomości email zawrzeć załącznik zdjęcia twarzy oraz postaci , informacje kontaktowe oraz wskazany dopisek.

 1. Przesłanie maila zgłoszeniowego wraz z załączonymi fotografiami nie jest jednoznaczne z wzięciem udziału w akcji. Uczestnicy akcji są wybierani przez komisję składającą się z pracowników Magazynu Prestiż oraz przedstawicielami firm zapewniającymi usługi i zabiegi konieczne dla przeprowadzenia METAMORFOZY.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedotarcie maili zgłoszeniowych, jeśli wyniknie to z przyczyn technicznych.

 3. Uczestnicy wysyłając zgłoszenie wyrażają jednocześnie zgodę na publikację imienia, nazwiska na łamach magazynu Prestiż oraz stronie www.magazynprestiz.com.pl oraz wyrażają zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dla potrzeb AKCJI METAMORFOZY.

 4. Uczestnicy wysyłając zgłoszenia, wyrażają zgodę na zmianę swojego wizerunku oraz jego nieodpłatnego upublicznienia w razie zakwalifikowania się do udziału w akcji.

 5. Uczestnicy wysyłając zgłoszenia, wyrażają zgodę na zabiegi stomatologiczne oraz zabiegi nieinwazyjne chirurgicznie z zakresu medycyny estetycznej.

Par 6

 1. uczestnik oświadcza, że jest świadomy wszelkich niedogodności związanych z koniecznością przejścia wszystkich etapów zmiany wizerunki i te etapy akceptuje, w szczególności:

  a) konieczność punktualnego i terminowego stawiania się w miejscach przeprowadzania kolejnych zabiegów i stylizacji oraz sesji zdjęciowych.

  b) możliwość ukazania na widok publicznych miejsc poddawanych zabiegom

  c) możliwość odczuwania innego dyskomfortu związanego z całkowita zmianą wyglądu zewnętrznego

   

  2. Uczestnik oświadcza ponadto, że został poinformowany o braku możliwości rezygnacji w czasie trwania akcji, jeśli został do niej zakwalifikowany i poniesie wszelkie koszty związane z już przeprowadzonymi zabiegami, jeśli Organizator tego zażąda. Rezygnacja w czasie trwania akcji nie jest jednoznaczna z niewykorzystaniem przez Organizatora zebranych materiałów .

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zgromadzonych materiałów dla własnych celów reklamowych i marketingowych związanych z Akcją. W takim przypadku nie przysługuje Uczestnikowi prawo zażądania zapłaty za powyższe wykorzystanie.

 2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora lub/i osoby trzecie, spowodowane niewłaściwym zachowaniem Uczestnika i zobowiązany jest zwolnić Organizatora lub/i osoby trzecie od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich , określonej przepisami kodeksu cywilnego oraz uprawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

    1.  

      1. par 7

       1. Organizatorzy przewidzieli w AKCJI METAMORFOZY możliwość przeprowadzenia następujących zabiegów:

       a) zabiegi nieinwazyjne chirurgicznie z zakresu medycyny estetycznej

b) zabiegi z zakresu stomatologii estetycznej i protetyki

 1. zmiana koloru włosów oraz fryzury

  d) stylizacja paznokci

  e) stylizacja ubioru

  f) makijaż

      1. 2. Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału, nie mogą przenieść tego udziału na osoby trzecie.

       OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Par. 8

1.Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Z 202 roku , nr 101 , poz. 926 z późn. zm.) jest Organizator.

 1. Dane osobowe uczestników Akcji, będą pobierane wyłącznie w celach AKCJI METAMORFOZY

 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla przeprowadzenia Akcji.

 3. Uczestnikowi, który podał swoje dane przysługuje prawo dostępu do nich oraz możliwość wprowadzania poprawek.

   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Par. 9

 1. Wszelkie spory wynikające z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Akcją pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 2. Zasady Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno- reklamowe, mają charakter wyłącznie informacyjny .

 3. Regulamin Akcji będzie dostępny na stronie www.magazynprestiz.com.pl

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie Akcji o ile nie pogorszą one warunków uczestnictwa Akcji.

 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego , Ustawu o prawie autorskim , i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.

 3. Zgłoszenie swojego udziału w Akcji, przez Uczestnika jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez niego z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażeniem przez niego zgody na postanowienia zawarte w Regulaminie.

 

Konkurs Baltica Wellness & SPA

Odpowiedzcie na pytanie konkursowe: który z poniższych zabiegów na twarz zawiera koenzym Q10?

a. Miodowa Pokusa
b. Herbaciany Ogród
c. Dotyk Ziemi

Do wygrania: zaproszenie na zabieg podstawowy (dobrany do indywidualnych potrzeb skóry), zaproszenie na dwugodzinny relaks w Strefie Wellness dla Dwojga.

Na odpowiedzi czekamy pod adresem konkurs@eprestiz.pl do 10 lutego. Zwycięzców o wygranej poinformujemy drogą mejlową.

 

KONKURS Z BILETAMI NA KONCERT Magdy Navarette

12 grudnia o godz.21 w szczecińskim Free Blues Club wystąpi Magda Navarrete, jedyna w Polsce kobieta śpiewająca latynoamerykańskie bolera oraz flamenco. Jej hiszpańskojęzyczna adaptacja "Uciekaj moje serce" Agnieszki Osieckiej w duecie ze Staszkiem Soyką podbija radiowy eter.

Jaki tytuł nosi ostatnia płyta Magdy Navarette?
Poprowną odpowiedź wyślij na adres: konkurs@eprestiz.pl
Do wygrania 2 bilety na koncert!
 
Czekamy na odpowiedzi do 10 grudnia
Zwyciezców poinformujemy drogą mailową

 

PRESTIŻOWE KSIĄŻKI

Pytanie: Podaj przynajmniej dwa tytuły książek autorstwa Rafała Podrazy.

Poprawne odpowiedzi prosimy przesyłać na adres mailowy: konkurs@eprestiz.pl

Do wygrania książka: "Alfabet na cztery ręce" oraz "Kartki z pamiętnika młodej mężatki"

Na odpowiedzi czekamy do 10 listopada. Zwycięzców o odbiorze nagrody poinformujemy drogą mailową.

 

BALTICA WELLNESS & SPA

Który z poniższych masaży jest masażem ayurvedyjskim:

a)       La Stone
b)      Abhayanga
c)       Bańska Chińska
 

Poprowną odpowiedź wyślij na adres: konkurs@eprestiz.pl
Do wygrania zaproszenia na masaże w Baltica Wellness & Spa.
Czekamy na odpowiedzi do 10 listopada.
Zwyciezców poinformujemy drogą mailową.

Rozwiązanie konkursu "Prestiżowe książki"

Rozwiązanie konkursu "Prestiżowe książki" z październikowego numeru:
Książkę "Ludzie na walizkach" otrzymuje Joanna Romaszko
Książkę "Mójdiabeł stróż" otrzymuje Agata Pajdowska

Gratulujemy! O sposobie odbioru nagrody poinformujemy drogą mailową.
 

Prestiżowe książki

Do wygrania książki:
"Ludzie na walizkach" Szymona Hołowni
"Mój diabeł stróż" Haliny Janowskiej

Odpowiedz na pytanie: Wymień nazwę programu telewizyjnego, który prowadził Szymon Hołownia razem z Marcinem Prokopem?

Na poprawne odpowiedzi czekamy do 10 października pod adresem mailowym: konkurs@eprestiz.pl
Zwyciężców o sposobie odbioru nagrody poinformujemy drogą mailową.