Redaktor naczelna: Izabela Magiera, magiera@eprestiz.pl

Redakcja: Aneta Dolega, aneta.dolega@gmail.com, tel. 508 185 198

Daniel Źródlewski, Jerzy Chwałek, Rafał Podraza, Andrzej Kus

Skład gazety: Maciej Jurkiewicz PROduktART
 
Dział foto:  Adam Fedorowicz, Dagna Drążkowska, Miguel Gaundencio, Jarosław Gaszyński, Włodzimierz Piątek
 
Felietoniści: Michał Stankiewicz,  Krzysztof Bobala, Szymon Kaczmarek, Dariusz Staniewski
 
Współpraca: Panna Lu, Daria Prochenka, Grzegorz Dolniak, Eintopf, Rafał Podraza
 
Wydawca: Wydawnictwo Prestiż,  ul. Kaszubska 52, 70-226  Szczecin
 
Reklama i Marketing:
 
 
Dyrektor Inga Elerowska elerowska@eprestiz.pl tel. 733 790 590, 537 790 590, 537 490 970
 
Marcin Jarczyński jarczynski@eprestiz.pl tel. 666 182 287
 
Druk: 
Zapol Sp.j.
 
Redakcja nie odpowiada za treść reklam.