Diamenty inwestycyjne

Diamenty inwestycyjne – co warto o nich wiedzieć? W dzisiejszych czasach diamenty, poza przemysłem jubilerskim, znajdują również zastosowanie w szeroko rozumianej branży technologicznej. Ze względu na swoją ponadczasową wartość, coraz częściej są też traktowane jako lukratywna inwestycja długoterminowa.

Autor

Max Radke

Fakt, iż ceny diamentów (brylantów) rosną w tempie od kilku do kilkunastu procent rocznie sprawia, że ich zakup stanowi idealny sposób na ochronę kapitału przed inflacją. Co więcej, w przeciwieństwie do wartości złota, ropy czy innych surowców, wartość diamentów pozostaje stosunkowo stabilna i nie ulega gwałtownym, trudnym do przewidzenia wahaniom. 

Dlaczego warto?

Jakie jeszcze zalety wiążą się z inwestycją w te wyjątkowe kamienie szlachetne? Od czego zależy wartość diamentów inwestycyjnych? Jaki horyzont czasowy powinna mieć tego typu inwestycja, by przyniosła oczekiwany zysk? Za inwestycją w diamenty przemawia przede wszystkim występowanie szeregu różnorodnych czynników i zjawisk, które powodują systematyczny wzrost ich cen. 

W perspektywie kolejnych kilku lat, ten trend wzrostowy może jeszcze bardziej przybrać na sile m.in. z tego względu, że:

• złoża diamentów nie tylko powoli się wyczerpują, ale stają się też coraz trudniej dostępne

• duże rynki azjatyckie (chiński, koreański) wykazują dynamiczny wzrost zapotrzebowania na diamenty

• spada zaufanie do pieniądza i rynków finansowych

• inwestorzy coraz częściej dywersyfikują swoje portfele inwestycyjne właśnie poprzez zakup diamentów

• można zaobserwować poprawę kondycji wielu gospodarek – zwłaszcza rynku amerykańskiego, który generuje największy popyt na produkty diamentowe

Co wpływa na wartość brylantów?

Wyceny brylantu dokonuje się w oparciu o cztery zasadnicze kryteria, które są określane w literaturze anglojęzycznej jako ,,4 C” (carat, clarity, colour, cut).

Carat (masa) określana jest w jednostkach zwanych karatami (1 ct = 0,2 g). Im większy jest ciężar diamentu, tym wyższa jest jego wartość, a co za tym idzie – wyższa jest także potencjalna stopa zwrotu z inwestycji.

Clarity (czystość) oznaczana jest symbolami FL, IF, VVS1, VVS2, VS1, VS2, SI1, SI2, I1, I2, I3 (kolejność według stopnia czystości). Im wyższa klasa czystości, tym większa wartość brylantu.

Colour (kolor) określa się literami alfabetu od D do Z. Ze względu na trudną dostępność i rzadkość występowania, najbardziej cenione są bezbarwne diamenty oznaczone literą D. Wraz z kolejnymi literami alfabetu, wzrasta nasycenie mniej pożądanym kolorem żółtym.

Cut (szlif) postrzegany jest jako najważniejszy parametr opisujący diament. Dla wartości brylantu, kluczowe znaczenie mają nie tylko jego proporcje i symetria, ale również jakość wykonanego polerowania. Najczęściej poszukiwane są brylanty o szlifie okrągłym, którego idealne proporcje gwarantują najlepsze odbicie światła.

Dochodowość inwestycji

Ponieważ brylanty nie są produktami spekulacyjnymi, inwestycja w nie może przynieść wysokie, ponadprzeciętne zyski tylko i wyłącznie w dłuższym horyzoncie czasowym. W praktyce, obowiązuje tutaj często spotykana zasada – im dłuższy okres inwestycji, tym wyższa potencjalna stopa zwrotu. 

Historia pokazuje jednak, że zakup diamentu inwestycyjnego już po ok. 2-3 latach powinien przynieść dochód wyższy niż lokaty terminowe czy inne bezpieczne produkty depozytowo – inwestycyjne. Warto przy tym zaznaczyć, że stosunkowo długi czas oczekiwania na pojawienie się zysku wynika też tego, iż sprzedaż brylantów inwestycyjnych obarczona jest 23% stawką podatku VAT.

O czym należy pamiętać?

Każdy, kto chce inwestować w diamenty, powinien liczyć się z tym, iż w tym przypadku niezbędne jest posiadanie specyficznej wiedzy i umiejętności – całkowicie odmiennej od tej, która wymagana jest przy zakupie np. papierów wartościowych. Ponadto, należy pamiętać, że inwestycja w brylanty jest inwestycją alternatywną, a co za tym idzie – by móc ją korzystnie spieniężyć, trzeba znaleźć odpowiedniego kupca. 

Choć obecnie możliwości sprzedaży zakupionego diamentu jest wiele, na realizację zysku z takiej inwestycji zazwyczaj czeka się od kilku do kilkunastu tygodni. Niemniej jednak zakup brylantu inwestycyjnego daje możliwość uzyskania ponadprzeciętnych dochodów, przy stosunkowo niewielkim poziomie ryzyka.

Prestiż  
Styczeń 2018