Odkryć tajemnice Słowian

Dr Wojciech Filipowiak, szczecinianin, bardzo zdolny archeolog młodego pokolenia.  Z Prestiżem rozmawia m.in. o tym czy współcześni archeolodzy mają coś wspólnego z Indianą Jonesem, wykopaliskach w Wolinie i jak to miasto może zmienić historię kilku państw, kto go „zaraził” Słowianami i czego szukał w północnej Afryce.

Autor

Dariusz Staniewski

Czy pamięta Pan swój pierwszy, osobiście odkryty artefakt? Co to było? Kiedy? W jakich okolicznościach do tego doszło?

Dziadek zabrał nas kiedyś do Wolina, gdy trwały wykopaliska. Nie wiem ,kiedy to było, ale byłem chyba dość niewielki. Pamiętam, że z hałdy ziemi koło wykopu zabrałem fragment wczesnośredniowiecznej ceramiki i trzymałem ją później w pudełku. Jednak po jakimś czasie zrobiło mi się głupio – nabrałem przekonania, że zabrałem coś ważnego. Zabrałem więc ceramikę na jakąś imprezę rodzinną z udziałem dziadka i skruszony chciałem mu ją oddać. Bardzo się śmiał – teraz wiem czemu. Takich fragmentów odkrywa się w Wolinie setki tysięcy. Można je znaleźć nawet na spacerze. Dziadek wziął ceramikę do ręki i orzekł, że pochodzi z X wieku. Nie mieściło mi się w głowie, jak on to zrobił, jak to można poznać po takim małym fragmencie. Wydało mi się to magiczne. To chyba był jeden
z pierwszych kontaktów z „odkryciem” zabytku jaki mi zapadł w pamięć.

Gdy opowiada Pan ludziom niezwiązanym z archeologią o swoim zawodzie, widzi Pan czasami rozczarowanie na ich twarzach? Spodziewali się pewnie opowieści w stylu Indiany Jonesa, a tymczasem okazuje się, że archeologia to trudna, ciężka i mozolna praca, dni i tygodnie drobiazgowego  grzebania  w ziemi, poszukiwania  nawet najdrobniejszego przedmiotu, w słońcu i w deszczu.

Staram się opowiadać nie tylko o trudach, więc mam nadzieję, że nie są rozczarowani. To prawda, że często utożsamia się archeologię z wykopaliskami, ale to tylko niewielka część pracy. To tylko metoda i to jedna z wielu, żeby otrzymać dane dotyczące materialnej przeszłości. Dużo więcej czasu spędza się w gabinecie, próbując je złożyć je w całość, potwierdzić lub zaprzeczyć postawionej hipotezie naukowej. Dzięki licznym programom telewizyjnym, przede wszystkim zagranicznym, ludzie już rzadko utożsamiają pracę archeologa z Indianą Jonesem. Szczerze mówiąc, najczęściej robią to dziennikarze, chętni umieścić swojego rozmówcę w znanym sobie stereotypie, licząc na łatwiejszy odbiór – niesłusznie. Pojawia się także Tomb Raider w odniesieniu do archeolożek. Faktycznie, praca na wykopaliskach potrafi być żmudna i trudna – to zwykle uderza wolontariuszy, którym trudno jest w warstwach ziemi, w pojedynczych zniszczonych przedmiotach, z rzadka estetycznych, dostrzec element większej całości. Jak zrozumie się jednak metodykę badań oraz pozna się nieco kontekstu historycznego ich prowadzenia – wykopaliska stają się fascynujące. Niech mi pan wierzy, że kierownik ma sporo emocji – czy właściwie odczytał układ warstw, czy dobrze je interpretuje w powiązaniu z zabytkami, czy zdąży przed zakończeniem badań, czy zmieści się w budżecie. No i przede wszystkim – czy właściwie odkrycia zadokumentował, bo większa część wykopalisk jest niszczona, pozostaje po nich tylko dokumentacja. Gdy eksploruje się warstwę, wpadnie się w rytm, ma to też coś z medytacji – pod warunkiem, że nad głową nie pracuje koparka.

Jaki wpływ na Pana, na to co Pan teraz robi miał Pana dziadek prof. Władysław Filipowiak – wybitny polski archeolog, naukowiec, badacz kultury Słowian i wieloletni dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie? Czy to dzięki niemu zaczął się Pan interesować archeologią? Czy brał Pan pod uwagę jakiś inny zawód? 

Dziadek miał ogromny wpływ na to co robię. Chyba teraz większy niż przedtem, bo coraz lepiej go rozumiem. Czasem śmieję się, że celowo sprytnie hodował sobie następcę, bo zabierał nas na wykopy, na wodowania rekonstrukcji wczesnośredniowiecznych łodzi. Dużo z tych wydarzeń nie tylko zapadło w pamięć, ale też ukształtowało wrażliwość. Ale w mojej rodzinie historia jest tematem codziennym, poruszanym przy każdej okazji. Nie wiem, czy nie większy, podświadomy wpływ na wybór drogi życiowej, wrażliwości, wyobraźni mogło mieć wychowanie rodziców – zabieranie do muzeów, wycieczki po Polsce, w Tatry, czytanie Tolkiena do poduszki. Dziadek miał większy wpływ na mnie gdy już byłem bardziej świadomy. Aż do jego śmierci niemal co tydzień się spotykaliśmy żeby porozmawiać o archeologii, historii czy codziennych sprawach. Ale moim pierwszym wyborem była sztuka. Zdawałem bezskutecznie na Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu. Uczyłem się kilka lat w pracowni szczecińskiego malarza Jarosława Eysymonta i bardzo sobie cenię to doświadczenie. Granice między nauką, a sztuką często mi się zacierają i znajduję w nich liczne paralele. W trakcie rysowania z natury najważniejsze są styki różnych planów – gdy się je odpowiednio opracuje, kompozycja otrzymuje głębię. Podobnie w archeologii – lubię badać miejsca styku, Wolin niewątpliwie taki jest, również problem Słowian w świecie śródziemnomorskim. Ich rozwikłanie, opracowanie, nadaje większym problemom głębi. 

Skupił się Pan przede wszystkim na Wolinie i Słowianach nadbałtyckich. Dlaczego akurat to miasto, dlaczego oni? 

Dlaczego wybieramy taki temat, a nie inny, to trudna sprawa do wyjaśnienia. Czasem wydaje mi się, że wybieramy emocjonalnie, bo budzi nasze skojarzenia np. z filmem czy książką przeczytaną we wczesnej młodości, muzyką, grą komputerową, a dopiero po wyborze go racjonalizujemy, szukając odpowiednich, „dorosłych” powodów. Wielu starszych ode mnie kolegów zostało archeologami, bo czytali w młodości „Sagę o Jarlu Broniszu” czy serie książek Bunscha, albo nawet poprzez odległe skojarzenia z przygodami w Winnetou. W moim pokoleniu pewnie większy wpływ miała literatura fantasy, Tolkien, serial o Robin Hoodzie z muzyką Clannadu, film „Braveheart”. Pewnie dlatego wczesne średniowiecze ma dla mnie pociągający nastrój. Niemniej, szukając „dorosłych” powodów – ciekawi mnie, że wiele dzisiejszych zjawisk (jak np. państwo  czy miasta na ziemiach polskich) powstało właśnie we wczesnym średniowieczu.  Badanie tego okresu to jak badanie genezy tego, co nas otacza, choć zastrzegam, że powie tak niemal każdy archeolog. Specjalista od neolitu wskaże np. wynalazek koła. Gdy kończyłem studia, nie miałem sprecyzowanego stanowiska, którym chciałem się zająć – pisałem o statkach i żegludze wczesnośredniowiecznej – tym tematem faktycznie „zaraził” mnie dziadek. Ale dostałem propozycję pracy w Wolinie od mojego promotora prof. Mariana Rębkowskiego, skorzystałem i do teraz nie żałuję. Decyzję podjąłem z osobistej ciekawości, ale fakt kontynuacji pracy dziadka, pracy w instytucji, którą zakładał w 1952 roku, w budynku w którym mój ojciec przyjeżdżał na wakacje,
a później pracował na wykopaliskach, to wszystko nadaje dodatkowy sens mojej pracy i ogromną satysfakcję. 

W jednym z wywiadów  stwierdził Pan, że badania w Wolinie mogą zmienić historię zarówno tego miasta, jak i zmienić historię Polski, Danii i Szwecji. W jaki sposób? Jakie tajemnice może kryć Wolin?

Wolin odgrywa kluczową rolę w wielu debatach historycznych – dotyczących genezy Państwa Polskiego, roli Skandynawów w jego powstaniu, rozwoju żeglugi słowiańskiej na Bałtyku, rozwoju nadbałtyckiego systemu ekonomicznego i udziału w nim Słowian, który później przerodził się w Hanzę. Jest ważnym miejscem dla badań powstania miast na obszarze tej części Europy, a jest to niebagatelny cywilizacyjny proces. Z historią Wolina wiążą się dzieje Danii poprzez osobę króla
Haralda Sinozębego, z Norwegią poprzez króla Olafa Trygvassona. Dzięki badaniom historycznym i archeologicznym można znaleźć powiązania ze Szwecją, Rusią, Wyspami Brytyjskimi. Pytania można mnożyć – jaką rolę odegrał Wolin we władztwie Piastów? A jak ma się do tego rola Duńczyków? Czy przedmioty z Wolina docierały na Ruś, czy do Anglii? Jeśli tak, to dlaczego? Jak Wolin ma się do powstania księstwa Pomorskiego? Czy powstrzymywał ten proces czy odwrotnie, raczej go wspierał? Czy kurhany, które odkryłem będą z IX wieku, a więc  z okresu plemiennego i kryją elitę plemienia Wolinian, czy z końca X wieku i może są pochówkami obcych? Za panowania którego króla duńskiego zostały wybudowane? 

Interesują Pana związki Słowian z morzem, trasy dokąd się wyprawiali na swych łodziach. Ale byli oni także piratami. Na jaką skalę prowadzili tę działalność? 

Dla ówczesnych wczesnych miast, takich jak Wolin, Szczecin, Kołobrzeg, to było zjawisko masowe. Słowianie nadbałtyccy byli doskonałymi żeglarzami, budowali własne jednostki o charakterystycznej konstrukcji. W XII wieku bywało, że dominowali na Morzu Bałtyckim. Ze źródeł pisanych znane jest wiele ciekawych szczegółów – wpływali na płycizny, żeby uciec przed wrogiem, potrafili specjalnie przewrócić się na jeden bok łodzią podczas przepływania koło wrogiej jednostki, żeby ukryć się za burtą przed strzałami wroga. Archeologia dostarcza z kolei danych na temat samych jednostek – były na dzisiejsze standardy niewielkie 10-12-metrowe (największa miała 18 m). Niemniej mamy ogromne tradycje do których możemy się odwołać, wspaniałe zabytki, zarówno w muzeach jak i czekające na odkrycie (wiem gdzie!), wiele zaskakujących jeszcze wyników badań nas czeka. Podejrzewam, że rola Pomorzan oraz Słowian Połabskich w rozwoju gospodarczym – morskim Europy Północnej jest ciągle niedoceniana. Ten aspekt rozwoju państwa polskiego jest także słabo poznany. 

Wielu Słowian trafiało do krajów arabskich jako niewolnicy. Kilka lat temu wziął Pan udział  w wyprawie do Maroka i poszukiwaniach Qarjat as-Saqaliba – twierdzy założonej przez zbuntowanych słowiańskich członków gwardii przybocznej sułtana emiratu Nekor. Posługując się cytatem z „Seksmisji”: rzeczywiście „nasi tam byli?”

To jest temat, którym zainteresowałem się na studiach po lekturze prac naszego słynnego arabisty prof. Tadeusza Lewickiego. Zorganizowaliśmy pierwszą, rekonesansową wyprawę razem z moją partnerką, też archeolożką, Karoliną Kokorą, etnologami Piotrem Malińskim, Katarzyną Meissner oraz prof. Ryszardem Vorbrichem. Wyjazd miał na celu nawiązanie kontaktów z badaczami tego rejonu, zorientowaniem się w kolekcjach zabytków oraz rozpoznaniem terenu na miejscu w celu przygotowania przyszłych badań. Zabytki, które widziałem , i dane, które zebrałem ugruntowały we mnie przekonanie, że warto tam szukać Słowian. Krótko po naszym wyjeździe w górach Rif na północy Maroka wybuchły niepokoje społeczne. To sprawiło, że odłożyłem projekt na jakiś czas. W międzyczasie prof. Rębkowski zaproponował mi i Karolinie uczestnictwo w badaniach w Hiszpanii, nad średniowiecznym miastem Madinat Ilbira, poprzednikiem Granady. Obszar ten, oraz samo miasto, miało kontakty z emiratem Nekor w Maroku, jest to też ten sam okres, bardzo podobna ceramika. Od 2017 roku jeździmy do Hiszpanii na badania, z przerwą wywołaną pandemią. W arabskiej Hiszpanii było bardzo dużo niewolników słowiańskich, którzy dochodzili nawet do wysokich stanowisk. Pytanie zasadnicze, czy uda się ich zidentyfikować w materiale archeologicznym? Tego jeszcze nie wiem, ale wierzę, że tak.

Co Pan zalicza do swoich największych sukcesów archeologicznych? Jakie odkrycie w pełni zaspokoiłoby Pana ambicje zawodowe? 

Właśnie podczas badań hiszpańskich pod kierunkiem prof. Rębkowskiego z naszego Instytutu i prof. Malpici z Granady odkryliśmy razem z Karoliną prawdopodobnie fragment meczetu z IX-X wieku na obszarze Madinat Ilbira. A meczet był wówczas kluczową częścią miasta, dlatego od bardzo dawna był poszukiwany. Mamy nadzieję, że uda nam się go odkryć w całości, bo pandemia na razie pokrzyżowała nam plany.  Z czego jestem jednak najbardziej zadowolony, to z badań wolińskich. Od 10 lat pracuję nad różnymi szczegółowymi aspektami Wolina, otwieram małe wykopy tu i tam, prowadzę badania ratownicze. O Wolinie wczesnośredniowiecznym napisano setki jeśli nie tysiące prac w wielu językach i samo dotarcie „na front nauki” sporo mi zajęło. Jest ugruntowana wizja Wolina i jego dziejów, głównie autorstwa właśnie mojego dziadka. Samo znalezienie właściwych pytań badawczych, zastanowienie się, co w tym namalowanym obrazie nie pasuje, jest trudne, szczególnie że muszę zakwestionować ustalenia nie tylko wybitnego kolegi po fachu, ale także członka rodziny. Ale czuję, że jestem tego bliski, nazbierałem sporo nowych danych, które w końcu zaczynają układać się w całość. Obecnie pracuję nad książką, która myślę, że dużo zmieni w historii tego miasta. Dzięki temu będzie można też na nowo otworzyć różne wielkie debaty historyczne, bo jak wspominałem – Wolin to ich ważna „cegiełka”.

 

foto. dr Wojciech Filipowiak i Robert Stachnik

 

Prestiż  
Listopad 2021