Wystawa prezentuje najnowszy cykl malarski Michała Jankowskiego (ur. 1977). Obrazy realistycznie i drobiazgowo przedstawiające różne typy ludzkie, szerokie spektrum społeczne, nastygmatyzowane są schematycznie, niemal grafficiarsko, nasmarowanym symbolem oka. Pieczołowicie namalowane płótno zostaje świadomie poddane destrukcji gestem artysty. Oko w historii kultury, począwszy od tekstów antycznych i biblijnych, po szekspirowskie i romantyczne „oczy duszy”, oznaczało zazwyczaj zdolność widzenia, iluminację i uzyskanie mądrości przez zobaczenie, widzenie było bliskie wiedzy. Narząd wzroku w oczywisty sposób odnosi się też do podstawowego w sztuce narzędzia percepcji.

Szczecin, TRAFO Trafostacja Sztuki, listopad 2021 roku

Prestiż  
Listopad 2021