Yuriko Sasaoki (ur. 1988), jedna z najwybitniejszych przedstawicielek młodego pokolenia japońskich artystów i artystek. Wystawa „Zniknij z Ziemi” („ZzZ”) jest jej pierwszą indywidualną ekspozycją w Europie. Przy interpretacji „ZzZ” można posłużyć się terminem „disaster utopia”. Hasło to opisuje moment tuż po wielkim kataklizmie, wojnie, sytuacji skrajnej, w którym dochodzi do wyzwolenia się w społeczeństwie/społecznościach siły mającej potencjał przeprowadzenia jakościowej transformacji. Mimo to, w wyniku działań zakorzenionych w tradycji opresyjnego systemu, siły te nie są w stanie w pełni zaistnieć i z upływem czasu stają się tylko (nie)wyśnionymi utopiami.

W przypadku Sasaoki rewolucyjne potrzeby zmian materializują się w formie przetworzonych i strawionych organicznych resztek, które symbolizują zjednoczony różnorodnością świat.

Szczecin, TRAFO Trafostacja Sztuki, listopad 2021 roku

Prestiż  
Listopad 2021