Jak dobrze inwestować w nieruchomości?

W obecnych  czasach  inwestowanie pieniędzy w zakup nieruchomości, to wciąż najpewniejsza forma lokowania oszczędności - uważa Sławomir Ledziński, rzecznik prasowy ZSPON w Szczecinie.

Autor

Prestiż

Nieruchomości posiadają istotne zalety: stanowią zabezpieczenie, chronią kapitał przed inflacją, stanowią źródło stałych dochodów, podstawę uzyskania ulg podatkowych, charakteryzują się umiarkowanym ryzykiem inwestowania. 

W obecnych  czasach lokowanie środków na  lokatach bankowych stanowi zysk zbyt mały lub niepewny, także  znaczną część portfela lokat stanowić będą aktywa materialne, a więc np. nieruchomości. 

Rynek nieruchomości jest nie tylko niejednolity ale i mało elastyczny z punktu widzenia popytu i podaży .

Jego wadą jest np. zmiana warunków przyrodniczych, bliskość drogi szybkiego ruchu, co w konsekwencji doprowadzić może do zmiany wartości nieruchomości in plus lub in minus. Kolejną niedoskonałością są  różnice cen pomiędzy podobnymi lecz nieporównywalnymi obiektami, wynikające z czynników takich jak np. unikalna lokalizacja. 

Przy zakupie nieruchomości należy również wziąć pod uwagę ograniczenia związane z prawem do korzystania z nieruchomości wynikające np. z zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, prawa budowlanego, czynniki związane z oddaleniem od centrum miejskiego i administracyjnego, dostępu do sieci komunikacyjnej, infrastruktury miejskiej, a także obecność obiektów uciążliwych. Wartość nieruchomości uzależniona jest od stanu technicznego budynku, jego funkcjonalności, zastosowanych materiałów, zużycia poszczególnych elementów, wykończenia, a także powierzchni i kształtu zabudowy. 

Nabywca nieruchomości musi zadać sobie pytanie jakie korzyści ekonomiczne przyniesie mu  zakup nieruchomości, a to wiąże się z potrzebą  skorzystania z usług podmiotów zawodowo trudniących się np. pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

 Pośrednik znający strukturę rynku nieruchomości na danym terenie zoptymalizuje decyzję inwestora związaną z zakupem nieruchomości oraz jej przeznaczeniem.

Można dokonać porównania ulokowania kwoty 100 000 zł. 

lokata bankowa – 3,50 % po odliczeniu podatku daje miesięczny zysk w wysokości ok. 240 zł. 

Wynajem lokalu mieszkalnego od 700 – 1000 zł w zależności od położenia i standardu nieruchomości.

Wkrótce najprawdopodobniej wzrosną ceny materiałów budowlanych – zatem remonty drożej,  budownictwo drożej, w konsekwencji możemy oczekiwać  wzrostu cen sprzedaży mieszkań.