Budżet województwa z deficytem

Ponad 1,4 mld złotych po stronie dochodów i ponad 1,6 mld złotych po stronie wydatków – tak wygląda budżet województwa zachodniopomorskiego na rok 2023. Pierwszy popandemiczny rok, przez trwającą wojnę w Ukrainie czy wysoką inflację cen towarów i usług, zapowiada się jako niełatwy, z wieloma wyzwaniami. Wyzwania te dotyczą także wydatków na inicjatywy i projekty gospodarcze i wspierające regionalny biznes.

Autor

Prestiż

Główną pozycją wydatków budżetu województwa w roku 2023 – zgodnie z tendencją wieloletnią – są zadania z zakresu polityki transportowej. To 50,1% uchwalonego budżetu, co stanowi kwotę 815,1 mln zł, w tym na inwestycje związane z przebudową i rozbudową dróg wojewódzkich zaplanowano prawie 499 mln zł. Dotacja na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich wyniesie 148,2 mln zł. Najdroższą inwestycją drogową realizowaną przy wsparciu budżetowym województwa zachodniopomorskiego będzie rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo – granica województwa. W budżecie zarezerwowano na ten cel 99,3 mln zł.

Wydatki na politykę turystyczną zaplanowano w kwocie 85,4 mln zł (5,2%), w tym na zadania inwestycyjne z zakresu budowy sieci tras rowerowych (82 mln zł). W ramach polityki ochrony zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 57,3 mln zł (3,5%), w tym na wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia (15,5 mln zł) i kontynuację usługi zachodniopomorskiego e-Zdrowia (12,9 mln zł). W ramach polityki kapitału oraz spójności społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 39,3 mln zł (2,4%), natomiast na zadania z zakresu polityki rynku pracy oraz polityki gospodarczej - 55,7 mln zł (3,4%). Na politykę kulturalną przeznaczone zostanie 234,3 mln zł (14,4%).

Na co konkretnie przeznaczone zostaną pieniądze? M.in. na: dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej (6,5 mln zł), działania w ramach programu „Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką” (4,65 mln zł), wzmocnienie potencjału produkcyjno-usługowego regionu (1 mln zł), ochronę gruntów rolnych (6,25 mln zł), działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy (9,2 mln zł), Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (7,3 mln zł), budowa tras rowerowych (79 mln zł), rozbudowa i modernizacja Teatru Polskiego (37,3 mln zł), remont Zamku Książąt Pomorskich (39,6 mln zł), modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach (49,6 mln zł), budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie (16,3 mln zł), dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (81 mln zł), wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia (8 mln zł), bieżące utrzymanie dróg i mostów (35 mln zł).

Bilansowo budżet województwa na rok 2023 zamknie się deficytem 207,5 mln zł (co stanowi 14,6 % dochodów ogółem). Planuje się, iż zostanie on pokryty wolnymi środkami pozostałymi na koniec 2022 roku na rachunkach bankowych Województwa (po dokonaniu rozliczenia budżetu) oraz środkami pochodzącymi z kredytu z EBI.

Olgierd Geblewicz
Marszałekwojewództwa zachodniopomorskiego

Od wielu lat wydatki planujemy tak, abyinwestować jak najwięcej. Ten budżet ma wiele wyzwań, bo w przyszłym roku musimy finalizowaćinwestycji z unijnej perspektywy 2014-2020. Zakończyliśmy także proces negocjacji z KomisjąEuropejską na perspektywę 2021-2027 i sporym wyzwaniem będzie jej uruchomienie, by jak najszybciejz funduszy tych mogli korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy, lokalne samorządy czy samorządwojewództwa. Kluczowa polityka pozostaje polityka transportowa – drogi wojewódzkie, trasy rowerowei najnowocześniejsza w Polsce kolej.

Nie oszczędzamy na turystykę, kulturę czyochronę zdrowia. Ważna dla nas pozostaje polityka kapitału i spójności społecznej, jak i projektypowstające na samym dole, uwalniające społeczna energię. To Program Społecznik przekładający się nawsparcie 600 inicjatyw, Granty Strażackie, Granty Sołeckie, a także - od nowego roku - GrantyOsiedlowe. Nie zapominamy o pomocy dla rodziny w ramach Partnerstwa dla Rodziny, Regionu DobregoWsparcia, Regionalnego Pogotowia Kryzysowego czy ZAZ-ów. Największymi wyzwaniami są dla naskreatywność, konkurencyjność, innowacje, co realizujemy przez Ster na Innowacje. Wzmacniamy rynekpracy np. poprzez Zachodniopomorskie Małe Skarby. Staraliśmy się zabezpieczyć możliwie jaknajwiększe fundusze na działania edukacyjne czy sportowe.