Pomorze Zachodnie jest Eko

Zielone budynki

Certyfikacja ekologiczna budynków to proces oceny budynków pod kątem ich wpływu na środowisko. Proces ten pomaga określić, w jaki sposób budynki i ich infrastruktura wpływają na środowisko naturalne oraz jak można zmniejszyć zużycie energii i ograniczyć emisję zanieczyszczeń. W Szczecinie i okolicach jest już kilkadziesiąt różnych budynków komercyjnych i publicznych z międzynarodowymi certyfikatami ekologicznymi, które zachwycają innowacyjnymi rozwiązaniami.

Autor

Prestiż

Certyfikacja ekologiczna budynków wymaga wykonania szeregu testów i pomiarów, w tym pomiarów zużycia energii, wody, gospodarki odpadami i emisji zanieczyszczeń. Zebrane dane są porównywane z określonymi standardami, aby określić, czy budynek spełnia wymagania certyfikacji. Po udanej certyfikacji budynki są oznaczane znakiem jakości, który potwierdza, że zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami certyfikacji.

– Polscy inwestorzy coraz częściej zdają sobie sprawę z wagi, jaką włączanie myślenia o ekologii może mieć dla powodzenia ich przedsięwzięć. Inwestycje nieruchomościowe są prowadzone coraz świadomiej, a ekologia i minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko to kluczowe zagadnienia. Dobrze zaprojektowana, proekologiczna inwestycja to, oprócz lepszej kondycji planety, także lepsze samopoczucie użytkowników, mniejsze ryzyko biznesowe oraz lepszy odbiór inwestycji przez otoczenie i klientów – mówi Jerzy Wójcik z firmy doradczej JW+A.

Najbardziej popularne na świecie certyfikaty ekologiczne budynków to BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) i LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Oba systemy są dość zbliżone, analizują podobne kategorie i mają porównywalny koszt.

BREEAM jest brytyjskim systemem certyfikacji wielokryterialnej. Pierwszy obiekt certyfikowano w tym systemie w 1990 roku w Wielkiej Brytanii. Certyfikat ten przyznawany jest zarówno dla budynków w fazie projektowej (certyfikacja BREEAM International), jak i budynków istniejących (certyfikacja BREEAM In-Use). Obiekty są poddawane ocenie na podstawie specjalnie określonych kryteriów w dziesięciu kategoriach: Woda, Zdrowie i dobre samopoczucie, Energia, Transport, Zarządzanie, Innowacje, Materiały, Odpady, Zanieczyszczenia oraz Wykorzystanie terenu i ekologia. W zależności od uzyskanego wyniku budynek dostaje ocenę w skali od 1 do 6: Acceptable, Pass, Good, Very Good, Excellent, Outstanding. W 2009 roku certyfikat w ramach BREEAM otrzymał pierwszy obiekt w Polsce – Trinity Park III w Warszawie.

LEED jest amerykańskim systemem certyfikacji wielokryterialnej. To najpopularniejszy na świecie system, choć w Polsce prym wiedzie BREEAM. Budynki oceniane są w dziewięciu kategoriach: efektywna gospodarka wodna, jakość środowiska wewnętrznego, zintegrowany proces projektowy, zrównoważony teren, materiały i zasoby naturalne, priorytety regionalne, energia i środowisko, lokalizacja i transport oraz innowacje. Budynki (istniejące lub w fazie projektowej) mogą osiągnąć jeden z czterech poziomów certyfikatu (Certified, Silver, Gold, Platinum), zależnie od ilości zdobytych punktów i spełnionych wymogów ekologicznych. W Polsce pierwszy budynek w systemie LEED certyfikowano w 2010 roku (obiekt biurowo-produkcyjny BorgWarner Turbo Systems Poland w Rzeszowie), uzyskując poziom Certified.

Korzyści z uzyskania certyfikatu, niezależnie od wybranego systemu, są zauważalne i wymierne. Jest to zmniejszone zużycie energii oraz redukcja kosztów funkcjonowania budynku, spełnienie wymagań najemców oraz niezależne potwierdzenie standardu budynku, a sam wybór systemu zależy od indywidualnych preferencji. Certyfikacja nie tylko podwyższa wartość budynków, daje też gwarancję, że w projekcie wykorzystano rozwiązania, które zapewnią lepsze warunki do życia i pracy. Ponadto, certyfikowane budynki biurowe są odpowiedzią na coraz większą liczbę międzynarodowych firm z oddziałami na całym świecie, które poszukują biur do wynajęcia o wysokim standardzie.

W Szczecinie i okolicach jest już kilkadziesiąt różnych budynków komercyjnych i publicznych z międzynarodowymi certyfikatami ekologicznymi, które zachwycają innowacyjnymi rozwiązaniami. Oto niektóre z nich.

 

Posejdon
Breeam In-Use Outstanding

Kompleks biurowo-usługowy Posejdon to jeden z najbardziej ekologicznych budynkówkomercyjnych w Polsce, który podczas procesu certyfikacji BREEAM uzyskał rewelacyjne 91,4% punktów.W kompleksie zastosowano liczne rozwiązania takie jak: rozbudowana infrastruktura dla rowerzystówi kierowców samochodów elektrycznych, wydajny i energooszczędny system klimatyzacji i wentylacjioraz zaawansowane systemu kontrolujące i ograniczające zużycie mediów. Budynek wyposażony jestw energooszczędne baterie, a ponad 90 proc. toalet spłukiwanych jest wodą deszczową. W toaletachogólnodostępnych zastosowano automatyczne elektrozawory odcinające dopływ wody, gdy nikogo nie maw pomieszczeniu.

Na dachu budynku znajdują się panele fotowoltaiczne generująceenergię elektryczną, są również gruntowe pompy ciepła wspomagające ogrzewanie i chłodzenie.W budynku zainstalowano wyłącznie oświetlenie LED podłączone do systemu automatycznej kontrolii sterowania, wyposażone także w czujniki ruchu i natężenia. Szkło użyte do wykonania fasady budynkuposiada natomiast świetną izolację akustyczną i cieplną. Wyróżnikiem Posejdona jest równieżkilkunastometrowa zielona ściana o powierzchni 150 m2, którą można podziwiać w ogólnodostępnympatio. Kompleks emituje do atmosfery o 76 proc. mniej dwutlenku węgla niż taki sam budynekzrealizowany w tradycyjnej technologii.

 

Brama Portowa
Leed Platinum

Kompleks budynków biurowych Brama Portowa (budynek 1 i 2) to prawie 13 tys. m2 powierzchnibiurowo-handlowej w centrum Szczecina. Brama Portowa jest pierwszym projektem komercyjnymw Szczecinie, który przeszedł pozytywnie procedurę uzyskiwania certyfikacji LEED (Brama PortowaI certyfikat LEED Gold, Brama Portowa II certyfikat LEED Platinum). Oba budynki zostały ocenionepozytywnie m.in. pod względem optymalizacji wydajności systemu wentylacji, komfortu cieplnego orazdostępu do naturalnego światła. Innowacyjny i energooszczędny system wentylacji dostarcza o 30%więcej świeżego powietrza niż w standardowych budynkach biurowych spełniających obowiązujące normy.

Doceniono również takie rozwiązania, jak: instalacja free cooling (darmowechłodzenie w okresie wiosennym i jesiennym), biała membrana jako pokrycie dachu, co niweluje efekt„wyspy cieplnej” oraz powłoka srebra na oknach od nasłonecznionych stron budynku, zielone dachy,miejsca parkingowe dla rowerzystów, stacje ładowania samochodów elektrycznych, systemem segregacjiśmieci, który pozwala na odzyskiwanie ponad 60 proc. surowców z odpadów generowanych przez najemców.Podczas budowy system pozwolił na odzysk ponad 50 proc. odpadów budowlanych.

 

Urząd Marszałkowski
Breeam International Very Good

Budowa nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego WojewództwaZachodniopomorskiego zmierza ku końcowi. W ramach inwestycji gruntownie został odrestaurowanybudynek przy ul. Piłsudskiego oraz wybudowano zupełnie nowy obiekt – ekologiczny i pasywny budynekod ul. Mazowieckiej w Szczecinie. Oba budynki są połączone łącznikiem, który zagwarantuje dobrąkomunikację. Będzie to jedyna siedziba samorządu województwa w Polsce stworzona w ramach budownictwapasywnego. Zapotrzebowanie budynku na energię ma być ekstremalnie niskie.

Nadachach obu budynków będą instalacje fotowoltaiczne, w projekcie uwzględniono też m.in. systemodzyskiwania wody deszczowej, nowoczesne instalacje grzewcze i klimatyzacyjne, pompy ciepła.Wykonano 28 odwiertów sond geotermalnych, każdy na głębokość 200 metrów. Projekty obydwu budynkówotrzymały certyfikaty BREEAM. To potwierdzenie, że budynek spełnia szereg rygorystycznych warunkówzwiązanych z wykorzystaniem ekologicznych materiałów, oszczędnością zużycia wody czy utrzymaniaodpowiedniej jakości powietrza.

 

Biurowiec Oxygen
Breeam In-Use Excellent

OXYGEN to położony w samym sercu Szczecina, przy skrzyżowaniu al.Wyzwolenia i ul. Malczewskiego nowoczesny, liczący 9 kondygnacji obiekt biurowy o pow. 17 tys. m2,spośród których 13 tys. m2 stanowi powierzchnię biurową. Budynek został wyposażony w szeregnowoczesnych rozwiązań technologicznych. Certyfikat BREEAM In-Use, który przyznano obiektowi,stanowi potwierdzenie przestrzegania rygorystycznych zasad gospodarki cyrkularnej i ograniczaniewpływu na zmiany klimatu. Dokument poświadcza zachowanie najwyższych standardów ekologicznychi przyjazność ekologiczną budynku, zarówno na poziomie użytkowym, jak i w aspekcie zarządzaniaobiektem.

 

Szczecin Business Plaza
Leed Certified

Szczecin Business Plaza składa się z 4 budynków biurowych klasyA w dzielnicy Gumieńce. Budowa budynków rozpoczęła się w styczniu 2017, a zakończyła się w pierwszymkwartale 2019 roku. Inwestor już na etapie projektowania zakładał, że będzie ubiegał sięo certyfikat LEED. Inwestycja została zaprojektowana zgodnie z normami w zakresie budynkówzielonych, takich jak oddziaływanie na środowisko, racjonalne zużycie wody i energii oraz emisjiz budynku. Całe ogrzewanie jest sterowane przez klimatyzację, a to rozwiązanie wpływa nie tylko nabrak wysuszania powietrza, ale także na estetykę i nowoczesny wygląd całego obiektu. Podniesionapodłoga, w której pochowane są wszystkie kable, pozwala natomiast dowolnie modyfikować i aranżowaćtę przestrzeń, zależnie od konkretnego zapotrzebowania i życzeń.

 

Outlet Park Szczecin
Breeam In-Use Excellent

Outlet Park w Szczecinie otrzymał certyfikat BREEAM In-Use na poziomieExcellent w dwóch kategoriach – Asset Performance i Building Management. Oznacza to, że budynek jestzarządzany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, czyli obniżył zużycie m.in. energii i wody.Zużyciem energii w budynku zarządza Evolution System, który identyfikuje źródła największychobciążeń, pozwala na analizę zużycia energii i podpowiada rozwiązania mające na celu eliminacjęnieekonomicznych przekroczeń, które wpływają na nadmierną emisję CO2. Ponadto, udoskonalono takżesystem segregacji odpadów, zoptymalizowano zużycie wody, co przyniosło oszczędność na poziomie 65procent. Wokół budynku zasadzono też drzewa i inną roślinność, zamontowano również 35 budek lęgowychdla ptaków.

 

Centrum Biurowe Maris
Breeam In-Use Good

Centrum Biurowe MariS to nowoczesne centrum biurowe klasy A, położonew samym sercu Szczecina. Obiekt znajduje się w prestiżowej lokalizacji, w bezpośrednim sąsiedztwieZamku Książąt Pomorskich i Bramy Królewskiej. Maris jest pierwszym w Szczecinie budynkiem biurowym,odznaczonym prestiżowym certyfikatem BREEAM In Use. Było to w roku 2012. W budynku zastosowanoszereg rozwiązań energooszczędnych i optymalizujących zużycie zasobów. Pomieszczenia biurowei usługowe są wentylowane i klimatyzowane przy zastosowaniu 9 układów – każdy z nich obsługuje innąstrefę budynku. Każdy z układów oparty jest na nawiewno-wywiewnej centrali klimatyzacyjnej z funkcjąodzysku ciepła.